Archived: Veebiseminar – Ehituskonstruktsioonide tugevdamine. Arvutused. Praktilised lahendused

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Korduv Koolitus!

 

Lühikirjeldus:

Koolituse käigus 3 lektorit peavad nende loenguid 

 

KOOLITUSE KAVA

 

I OSA – Ehituskonstruktsioonide tugevdamine

 

Üldised seisukohad

Millal tugevdamine on vajalik

Tugevdamise põhimõttelised variandid

Enne tugevdamist tehtavad vajalikud uurimistööd

 

Erinevate konstruktsioonide tugevdamise põhimõtted ja näited

Teraskonstruktsioonide tugevdamise lahendused

Puitkonstruktsioonide (sh liimpuidu praod) mõningad tugevdamise lahendused

Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamise lahendused

Kivi- ja tellisseinte tugevdamine

Ava suuruse muutmine ja uute silluste ehitamine

Müüritise tugevdamine

Kivipostide tugevdamise viisid

Seinakonstruktsioonid kandevõime tõstmine juurdeladumisega

Pragunenud või purunemisohtlike seinte tugevdamine

Vundamentide tugevdamise võimalikud lahendused

 

II OSA – Tehnilised lahendused hoonete rekonstrueerimisel

 

Vanade kortermajade rekonstrueerimine

Katuskorruste ümberehitamine eluruumideks

Nihkelpinged paindele töötava tala horisontaallõikes

Komposiitkonstruktsioonide kasutamine vahelagede rekonstrueerimisel

Puitbetoon-komposiitkonstruktsioon ja terasbetoon-komposiitkonstruktsioon

 

III OSA – Praktilised arvutusnäited

 

Õõnesbetoonplokkidest seina kandevõime arvutamine

Müüritise kandevõime määramine tühjade õõnte korral, täisbetoneeritud õõntega

Kuidas arvestada vertikaalset armeerimist kandevõime arvutusel

Praktilised arvutusnäited, näited praktikast, kuidas on tehtud ja mida võiks teisiti teha

Hoonete arvutused, raudbetoonkarkassiga hooned

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab erinevatest ehituskonstruktsioonide tugevdamise põhimõttetest ja vajalikutest uurimistöödest, oskab arvutada kandevõimet, tutvunud erinevate arvutuste näidetega, teab tehnilisi lahendusi hoonete rekonstrueerimisel, oskab kasutada komposiitkonstruktsioone vahelagede rekonstrueerimisel, oskab analüüsida riske ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km

8,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks