Archived: Ehituskonstruktioonide projekteerimise praktika. Näited ja tüüpilised vead

Lühikirjeldus: 

Koolituses on kavas käsitleda erinevate konstruktsioonide projekteerimisel tehtud ebamõistlike ja vigaseid lahendusi konkreetsetete näidete baasil

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehituskonstruktsioonide koormuste määramine

Probleemid koormuste määramisel

Vahelagedes

Katustel

 

Erinevate konstruktsioonide koormuskombinatsioonid

Koormused, mida ei saa samaaegselt kasutada

 

Tüüpilised vead

Maa aluste konstruktsioonide problemaatilised näited

Teraskonstruktsioonide projektide problemaatilised näited

Müüritiste projektide problemaatilised näited

Raudbetoonkonstruktsioonide projektide problemaatilised näited

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km

6,3 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses