Archived: Ehitusfüüsika ja niiskusturvalisus piirdetarindite projekteerimisel

Korduv koolitus!

 

Lühikirjeldus: 

Tulenevalt hoonete energiatõhususe taseme tõusust, karmistunud nõuetest ja uutest materjalidest on võrreldes klassikalise arhitektuurse ja ehituskonstruktsioonide projekteerimisega suurenenud piirdetarindite roll. Piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimuvus ja niiskusturvalisus on ehitusprojektis kohustuslik käsitleda juba alates 16.05.2017, mil hakkas kehtima EVS 932:2017 “Ehitusprojekt” kuid koolituse lektori kogemusele tuginedes esineb just nendel teemadel tänasel projekteerimis- ja ehitusturul enim vajakajäämisi

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitusfüüsikalised koormused

Niiskus materjalides ja niiskuslevi viisid

Piirdetarindite tüübid (müüritise/paneeli/betooniga vs sõrestikul,
tuulutusvahega vs suletud tarind) ja toimivus

Piirdetarinditele esitatavad nõuded ja kihtide valik – optimaalne soojustus, õhulekked, külmasillad

Näiteid turvalisematest vs riskantsematest tarindi lahendustest

Niiskete/märgade ruumide projekteerimine

Niiskusturvalisus ehitusprojekti eel-, põhi,- ja tööprojekti staadiumis

Enamlevinud vajakajäämised projekteerimisel ja ehitamisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab ehitusfüüsikalisi koormusi, niiskusest materjalides, piirdetarinditele esitavatest nõuetest, oskab projekteerida niiskeid/märgi ruume, valida õiget materjali, ja rakendada tarindi lahendusi, analüüsida ehitusega seotuid riske ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

9,6 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

8 TP - EKVÜ kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses