Ehitisregister 2023.a praktikas. Mida, Kuidas, Millal

Lühikirjeldus: 

See on täitsa praktiline koolitus, mis käib EHRi live keskkonnas. Lektor I ja osalejad koos samm-sammult surfivad EHR’i süsteemis, kannavad, muudavad ja ekspordivad erinevaid andmeid, tegelevad ehitus- ja kasutusloa ning -teatise esitamisega
Koolituse läbinu saab oskusi, kuidas EHR´i vajalikke tööriistu operatiivselt kasutada ja vältida enim levinuid probleeme, mis tekivad ehitisregistri kasutamisel
Lektor II aitab Teil aru saada ehitusloa menetluse loogikat ja tutvustab praktiliste näidete alusel, et millised juriidilised “kitsad kohad” võivad teid segada loa taotlemisel ja kuidas seda vältida
NB! 2021. aastal elas ehitisregister läbi suured muutused

Koolituse eesmärk

on anda põhjalik ülevaade e-ehituse platvormi kasutusloogikast ning võimalustest

Koolituse läbinu saab oskusi,

kuidas ehitisregistri võimalusi kasutada ja neist maksimaalselt kasu saada

 

KOOLITUSE KAVA

 

I osa – EHR´i praktikum

Ehitisregistri keskkonna kasutusjuhendid

minu dokumendid

ettevõtte lisamine

faili nimede moodustamine

andmete esitamise teatis

ehitamise alustamise teatis

ehitus- ja kasutusload ning -teatised

energiamärgised

 

II osa – Juriidiline praktikum

Ehitusteatise ja ehitusloa menetluse praktilised küsimused

Kasutusteatise ja kasutusloa menetluse praktilised küsimused

Asjakohase kohtupraktika ülevaade

PlanS § 131 muudatused – detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise finantseerimise kord

 

Teadmiste testimine

 

 

* Äri-info Koolituskeskus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

teab ehitisregistri loogikat
oskab kanda, muuta ja eksportida erinevaid andmeid
oskab esitada ehitus- ja kasutusluba, ka teatist
teab ehitusteatise ja ehitusloa menetluse korda
teab kasutusteatise ja kasutusloa menetluse erisusi
teab ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse olulisi muudatusi

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

28.09.2023
250.00  + km

3,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses