Veebiseminar – Ehitamise dokumenteerimine. Päevikud. Aktid. Protokollid

Lühikirjeldus:

Ehitusseadustik näeb ette ehitamise dokumenteerimise kohustust. Ehitusdokumentide puudulikus toob endaga palju vaidlusi ehitusprotsessi osapoolte vahel.
Enda kaitsta saab juhul, kui dokumentide koostamisel teil on kõik selge. Selle protsessi hõlbustamiseks pakume teile praktilise kallakuga koolitust, mille käigus selgitame ehitusseadustikust ja määrusest tulenevaid nõudeid, jagame kogemusi ehitustehnilise dokumentatsiooni koostamisel, koostame neid koos otse koolitusel, selgitame ehitusdokumentatsiooni sisestamist EHR-i.
Näited levinumatest dokumentatsiooni puudustest aitavad teid vältida vigu tulevikus.

 

KOOLITUSE KAVA

 

Millistest õigusaktidest tulenevad ehitamise dokumenteerimise nõuded

Ehitamise dokumenteerimise üldnõuded. Mis ja mis juhtudel dokumenteeritakse

Ehitusdokumendi allkirjastamine

Erisused muinsuskaitsealuse objekti dokumenteerimisel

 

Praktilised näited dokumentide koostamisest. Päevikud. Aktid. Protokollid

Ehitustööde päeviku vorm

Kaetud tööde päeviku vorm

Õhulekkearvu mõõtmise akti vorm

Töökoosoleku vorm

Tehnosüsteemi toimivuse katseprotokolli vorm

Hooldusjuhendi vorm

Täitedokumentatsiooni digitaliseerimine. Praktiline juhend EHRi kasutajale

 

Teadmiste testimine

 

 

Sama koolitus toimub ka vene keeles 13.10.2023

teab ehitusdokumenteerimise nõudeid
teab muinsuskaitsealuse objekti dokumenteerimise nõudeid
oskab koostada ehitus- ja kaetudtööde päevikut, akte, töökoosoleku- ja katseprotokolle
oskab sisestada täitedokumentatsiooni EHRi
oskab vältida teatavaid vigu ehitamise dokumenteerimisel

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

06.10.2023
230.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses