Archived: Ebaseaduslike ehitise seadustamine. Loa menetlus

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitis ja menetlusvorm

Ehitise mõiste

Ehitise formaalne ja materiaalne õigusvastasus

Menetlusvormi valik seadustamisel – detailplaneering, projekteerimistingimused või ettekirjutus

Auditi muutunud nõuded

 

Ehitus- ja kasutusteatised. Loa menetlus

Ehitusteatise ja ehitusloa menetluse põhimõtted – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine

Ehitusprojekti muudatus, loa kehtetuks tunnistamine

 

Kasutusteatise ja kasutusloa menetlus

Kasutusloa ja kasutusteatise menetluse põhimõtted –

dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine

Kasutusloa kehtetuks tunnistamine

 

Riiklik järelevalve ja vastutus

Korrakaitseseaduse põhimõtted

Asendustäitmise ja sunniraha seadus

Ametniku ettekirjutus ja sunniraha määramine

Asendustäitmine

 

Praktilisi näiteid seadustamistest ja

järelevalvet puudutavatest (kohtu)lahenditest

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

185.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses