Archived: Betoonpõrandad. BÜ7 2023

Lühikirjeldus: 

Käime põhjalikult läbi betoonpõrandate ehitusprotsessi kavandamisest kuni valmimiseni võttes aluseks Eesti betooniühingu värskelt ilmunud juhendi BÜ7 „Betoonpõrandad 2023“ (2., täiendatud väljaanne).
Arutame üheskoos, kas Eestis tänapäeval levinud betoonisegu (suure plastsuse, väiksema killustiku teraga) on põrandate ehitamiseks parim valik
Otsime võimalusi, kuidas rasket betoonitööd ehitajale lihtsamaks muuta
Analüüsime üheskoos, kas kvaliteedi arvelt tuleks teha järeleandmisi betoonisegu omadustes, tööde tehnoloogias ja tööde teostamise keerukuses

 

KOOLITUSE KAVA

Kuidas valida sobivad kvaliteedikriteeriumid lähteülesandes?

Kvaliteedinõuded, nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik, kvaliteedinõuete täitmise tõendamine

 

Betoonpõrandate kavandamine, materjalide valik

Betoonpõrandate alustarindid

Sarrustusviisid

Betoonpõrandate vuugid

Betooni valik

Kattematerjalidest tulenevad nõuded

 

Betoon – kas teooria ja tänapäeva praktika on kooskõlas?

Betooni olulised omadused ning materjali käitumine betoonpõrandate ehitamisel

Betooni mahukahanemine

Betoonpõrandate pragunemine ja pragunemise kontroll

Betoonisegude muutumine ajas. Kuhu edasi?

Põrandabetooni niiskus ja betoonpõrandate kuivamine

 

Betoonpõrandate ehitamisjuhised

Tööde juhtimine ehitusplatsil, töövõtu alustav koosolek.

Töömeetodid, tööde mehhaniseerimise võimalused.

Pinnasele toetuvad betoonpõrandad

Betoonpealevalud. Alternatiivid.

Püstitatud kvaliteedinõuete tagamine

 

Betoonpõranda pindamisained

 

Betoonpõrandate hooldustööd kasutusperioodil

 

Teadmiste testimine

teab juhendi BÜ7 „Betoonpõrandad 2023“ uutest nõuetest
teab betooni olulistest omadustest ning materjalide käitumisest betoonpõrandate ehitamisel
oskab ehitada betoonpõrandat ja valida õigeid materjale
oskab tagada põrandabetoonile õiget niiskusrežiimi, ka kuivendada
oskab teha betoonpõrandate hooldustöid kasutusperioodil
betoonpõranda kavandamisel oskab tagada kvaliteedinõudeid

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

230.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses