Archived: Betoonpõrandad. Kavandamise kuldsed reeglid

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Betoonpõrandate põhitüübid

Lähteülesande püstitamine betoonpõrandate kavandamisel

Kvaliteedinõuded, nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik

Kvaliteedinõuete täitmise tõendamine

 

Betoonpõrandate kavandamine, materjalide valik

Betoonpõrandate alustarindid

Sarrustusviisid

Betoonpõrandate vuugid

Betooni valik

 

Betooni olulised omadused ning materjali käitumine betoonpõrandate ehitamisel

Betooni mahukahanemine

Betoonpõrandate pragunemine ja pragunemise kontroll

 

Betoonpõrandate ehitamisjuhised

Töömeetodid

Pinnasele toetuvad betoonpõrandad

Betoontasanduskihid

Püstitatud kvaliteedinõuete tagamine

 

Betoonpõranda pindamisained

Põrandabetooni niiskus ja betoonpõrandate kuivamine

Peamised probleemid betoonpõrandate ehitamisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab betoonpõrandate põhitüüpe, betooni omadusi ja kvaliteedinõudeid, oskab valida õigeid materjale ja kavandada betoonpõranda, saab lahendada peamisi probleeme betoonpõrandate ehitamisel

TUNNISTUS, kui testis on 80% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 80% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km

8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses