Archived: Betoonitööd sillaehitamisel.Probleemid ja vead

Projektijuht

Inna Bodagovskaja

+372 6088871

+372 5526266

Lühikirjeldus: seminari käigus tutvustakse kuulajaid betoonitööde eripära erinevatel aastaaegadel ja erinevates konstruktsioonides. Antakse ülevaade Haabersti ristmike viadukti ehitustööde käigust ja konstruktsioonide erisusest. Lisaks võrreldakse Nurme vana silla ja Nurmeveski silla erinevaid konstruktsioone, välja tuuakse õnnestunud ja vähem õnnestunud konstruktsioonide näiteid

Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, objektijuhid, eksperdid, omanikujärelevalve

KOOLITUSE KAVA

Betoonitööde eripära

Kevadel

Suviste kuumade ilmadega

Talvel

Ettetulevad probleemid ehitajal ja omanikujärelevalvel

Omanikujärelevalve koostöö töövõtja, tellija ja projekteerijaga

Mida peab kindlasti arvesse võtma

Betoonitööde kvaliteet

Betoneerimistööde täpsus ja võimalikud ning vajalikud meetmed kvaliteedi kontrollil

Proovide võtmine ja proovide eest hoolitsemine

Kohtvaiatööde rajamine. Sagedasemad probleemid

Vaiade pikkus ja vaiade armatuuri karkassile soovituslikud nõuded

Vaiatööde betoneerimise järjekord

Vaiade terviklikkuse tagamine ja kontrollimine

Vaiade paiknemine peale betoneerimist, erinevad lahendused vigade parandamiseks

Vaiade sidumine röstvärgiga, esiletulevad vead, parandamise meetodid

Vaiade hooldetööd betooni kivistumisel

Röstvärgi betoneerimine. Võimalikud ohud

Pinnase püsivus

Kaitseseinad

Alalised ja ajutised tugiseinad

Sammaste püsivus ja tugiosade liikumissuunad

Haabersti ja Nurmeveski sillakonstruktsioonide eriärasused

Tekiplaadi ja avaehituse ehitamise eripära

Raketiste püsivus

Vigade ennetamise meetmed

Piirded sildadel

Deformatsioonivuukid. Paigalduse ja hooldetööde nõuded

Hüdroisolatsioonitööd sildadel

Ettevalmistustööd, koormuste paigaldamise iseärasused katsetamiseks

Huvitav kirjandus, mis on vajalik igaühele

Teadmiste testimine

Sama koolitus toimub ka vene keeles 08.08.2019


*Püsikliendiks saavad osalejad, kes al.2007 olid käinud meie koolitustel 10 ja rohkem korda

Osaleja registreerimisel ärge unustage täpsustada tema isikukoodi!

Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, 4,8 TP.

* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

 

Auditoorne loeng

tõend või tunnistus

Köetavate hoonete sisekliima nõuded. Soojuskaod

Nõuded kütte projektile. Normatiivdokumendid

Kaasaegsed küttesüsteemid ja küttekehad

Mitme alternatiivse soojusallikaga küttesüsteemid. Lahendused. Iseärasused

Reguleerimine kaasaegsetes küttesüsteemides. Hüdrauliline tasakaalustamine

Tsentraalne reguleerimine. Järelreguleerimine

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km

4,8 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses

Projektijuht

Inna Bodagovskaja

+372 6088871

+372 5526266

Or log in to access your purchased courses