Archived: Betooni sarrustamine. Nõuded ja puudused projektist paigalduseni

Korduv Koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Sarruse valiku põhimõtted

Üldised põhimõtted

Kasutatavad materjalid

Nõuded materjalidele

 

Sarruse tööjoonised

Joonistes kuvatav info hulk

Joonistes kasutatavad sümbolid

Kommunikatsioon projekteerijalt ehitajale

 

Sarruse paigaldamise reeglid

 

Levinumad vead

Projekteerimisel

Raketise paigaldamisel

Sarrustamisel

Betoneerimisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu saab teadmisi:
Sarruse valiku põhimõttetest
Kasutatavatest materjalidest ja nõuetest nendele
Sarruse tööjoonistest
Sarruse paigaldamise reeglitest
Levinumatest vigadest projekteerimisel, raketise paigaldamisel, sarrustamisel ja betoneerimisel

TUNNISTUS, kui testis on 80% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 80% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

165.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses