Archived: Veebiseminar – Arhitektuurse projekteerimise kvaliteeti mõjutavad tegurid. Enam levinud vead projektides

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

Lühikirjeldus: 

Projekteerimise kvaliteet sõltub kogu projekteerimise protsessi erinevate etappide kvaliteetsest läbiviimisest, projekteerimise hulka võib arvata ka autorijärelevalve. Projekti kvaliteeti mõjutavad otseselt projekteerimisele eelnevad tegevused ning projekti järgi ehitatava hoone arhitektuurset kvaliteeti mõjutavad arhitekti  autorijärelevalvega seotud tegevused. Arhitekt on spetsialist, kes peab orienteeruma projekteerimisel insener-tehniliste osade problemaatikas ning peab oskama eriosade lahendusi ennetada ja hinnata arhitektuuri osa projekti koostamisel. Samuti peab arhitekt tundma ehitusmaterjalide turgu ning oskama vastata ehitusel sageli ette tulevatele küsimustele materjalide vahetamise osas ehituse käigus nii, et ei alaneks arhitektuuriteose väärtus

 

KOOLITUSE KAVA

 

Arhitektuurse projekteerimise kvaliteeti mõjutavad tegurid

Lähteülesanne

Arhitekti ja tellija lepingu tingimused

Arhitekti kompetentsid, kutseeetika  ja tellijaga suhtlemisoskus

Arhitekti ja ehitusinseneridega koostöö

Kokkulepped arhitekti ja inseneri vahel ehitusprojekti kvaliteeti tagamiseks

 

Enam levinud vead projektides

Sõltuvalt ehitusprojekti staadiumist

Sõltuvalt eelprojekti tehnilistest lahendustest

Sõltuvalt põhiprojekti etappil valitud materjalidest või

tehnoloogiatest

Kõikide projekti eriosade kokku sobimatusest tekkinud vead

Võimalikud tööprojekti vead, kui kõiki eriosasid pole

tööprojekti staadiumis koostatud

 

Kutseline arhitekt objektil: põhjused ja tagajärjed

Arhitekti autorijärelevalve leping. Tema ülesanned ehitusplatsil

Arhitekti osavõtt erinevatel ehitusetappidel. Ehitustegevuse jälgimine

Arhitekti osavõtt ehitusmaterjalide valimisel

 

Praktilised näited ja arutelu

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab teostada ehitusprojektide arhitektuuri osa, sh välis- ja siseruumi terviklahenduse koostamine selle kõigis staadiumites, oskab juhtida ehitusprojektide koostamist, oskab koostada hoone ehitusprojekti sisearhitektuuri osa erinevates staadiumites, teostab projekteerija järelevalve ja/või autorijärelevalve, koostab ehitusprojekti arhitektuuri välisruumi osa terviklahenduse kõigis staadiumites, oskab rakendada koolitusel saadud teadmisi ja vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks

Projektijuht

Rita Oleks

+372 5552 9668

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks