Archived: Veebiseminar – Klaaspakettide/akende füüsika. Valiku põhimõtted. Arvutused. Vead

Lühikirjeldus:

Hoonele akende valikust sõltub väga palju kuidas see energiat tarbima hakkab samuti kuidas ruumides soojuslik sisekliima kujuneb. Juhul kui arhitekt ja projekteerija on oma valikud teinud pole energiatõhususe spetsialistil muud teha kui veidi kallutada valikuid ümber tegema või teha valiku alusel energiatõhususe arvutused.
Isegi kui valikud on projekteerimises tehtud õiged ei pruugi see ehitustegevuses realiseeruda kuna teadmisest et aken on lihtsalt aken võib ehitustegevuses muuta hooned kas ülekuumenvateks kasvuhooneteks ja mitte nii energiatõhusateks kui neid kavandatud on.
Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, projekteerijatele ja ehitustegevuse juhtidele suurendamaks teadmisi akende soojusläbivuse osas. Elulised näited aitavad mõista paremini ka päikese soojusläbivuse tähtsust.
Koolituse läbinu saab aimu akende soojusläbivuse näitajatest ning saab teada et avatäite soojusläbivuse arvutamiseks on vaja teada nii klaaspaketi, raami kui ka klaasiliistu soojusläbivust. Samuti on koolituse eesmärgiks anda ka ülevaade klaaspakettide päikese soojusläbivusteguri mõjust hoone vabasoojusele. Koolituse läbinu oskab energiamärgisel hinnata kas valitud läbipaistvad avatäited on sobivad, samuti oskab arvutada etteantud väärtsute alusel avatäite soojusläbivust

 

KOOLITUSE KAVA

 

Akende soojusläbivuse reguleeritav standard

Standard ja selle tõlgendamine

 

Akende füüsika

Klaaspakettide, raamide ja klaasiliistude soojusläbivused

 

Akende soojusläbivuse arvutamine

Metoodika

Näited

Vead

 

Klaaspakettide valiku põhimõtted

Sisekliima. Ruumi suvisele ülekuumenemise põhjused

Päikese vabasoojus kütteperioodil

Päikese soojusläbivusteguri ( g või SHGC, mõnel juhul ka SF või Pf) mõju

Millist valida klaaspakette ja kuidas analüüsida

 

Näited liginullenergiahoonete akendest

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames, teab soojusläbivuse standarte ja oskab neid tõlgendada, teab klaaspakettide, raamide ja klaasiliistude soojusläbivusest, oskab teha akende soojusläbivuse arvutamist, oskab luua sisekliima liginullienergia hoone nõuete tagamiseks, teab päikese vabasoojusest kütteperioodil, oskab valida klaaspakette ja vältida teatavaid vigu

TUNNISTUS, kui testis on 60% ja rohkem õigeid vastuseid
TÕEND, kui testis on vähem 60% õigeid vastuseid

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

199.00  + km
Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses