Archived: Ajutine liikluskorraldus. Teooria. Praktika. Vigade käsitlemine

Korduv koolitus!

 

KOOLITUSE KAVA

 

Maanteeameti juhend MA 2018-009 „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“

Nõuded ajutisele liikluskorraldusele, MKM määrus nr 43

 

Ülevaade peamistest vajakajäämistest

Ajutise liikluskorralduse joonistel

Ajutise liikluskorralduse projektides

 

Ajutine liikluskorraldus töös olevatel riigiteede ehitusobjektidel

Analüüs

Tagasiside

 

Teadmiste testimine

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Loeng, diskussioon, näited praktikast

Koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistust, TP

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel ja koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

3,8 TP - ESTALi kutsekomisjoni poolt

Or log in to access your purchased courses
Or log in to access your purchased courses