Talvised ehitustööd ehitusplatsil. Enamlevinud vead

KOOLITUSE KAVA

 

Talvised ehitustööd ehitusplatsil

Talvine aluste ettevalmistustöö

Talvine betoonitöö

Talvine monteeritava raudbetoonitöö

Talvine betoonpõrandate töö

Talvine müüritöö

Talvine krohvitöö

Talvine  hüdroisolatsioonitöö

Talvine katusetöö

Talvine keevitustöö

 

Talvine usaldusväärne niiskuse mõõtmine pinnakatete paigaldamiseks

Talvine niiskuse mõõtmine hüdroisolatsioonide ja põrandakatete paigaldamiseks siseruumides

Talviste ehitustööde vead

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab talviste ehitustööde läbiviimise nõudeid, oskab teha talviseid ehitustöid ehitusplatsil, sh. aluste ettevalmistustöid, betoonitöid ja muud, oskab teha talvise usaldusväärse niiskuse mõõtmist pinnakatete paigaldamiseks, oskab teha talvise niiskuse mõõtmist hüdroisolatsioonide paigaldamiseks siseruumides, oskab teha talvise niiskuse mõõtmist põrandakatete paigaldamiseks siseruumides, oskab vältida teatavaid vigu talviste ehitustööde tegemisel väljas- ja sisseruumides

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km

6,7 TP - EELi kutsekomisjoni poolt

või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks