Monteeritavad betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Ehitus. Remont. Ehitusvead

KOOLITUSE KAVA

 

Betooni koostis ja omadused

 

Betoonkonstruktsioonide omadused

 

Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused

Betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri

Betoonelementide joonised

 

Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused

Fassaadielementide valmistamine

Betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine

Betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine

Betooni pinnad

 

Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö

Betooni niiskus

Betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused

 

Ehitusvead

Raudbetoonelementide ja raudbetoonist fassaadi parandamine

Praod ja nende vältimine

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab betooni koostist ja betoonkonstruktsioonide omadusi, oskab lugeda betoonkonstruktsioonide projekti, sh. jooniseid, oskab arvestada raudbetoonfassaadide ehitamise erisusi, oskab teha talviseid raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töid, teab betoonkonstruktsioonide mehaaniliste, füüsikaliste ja keemiliste kahjustuste põhjusi, oskab vältida teatavaid ehitusvigu ja parandada raudbetoonist fassaade

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks