Hoonete fassaadid. Projekteerimis- ja ehitusvead omanikujärelevalve vaatenurgast

KOOLITUSE KAVA

 

Krohv-, kivi-, looduskivi fassaadid, tuulduvad fassaadid, puitvoodrilauast fassaadid-,

sandwich-paneelidest fassaadid. Nende projekteerimis-ja ehitusvead

Väliskeskkonna ja valitud projektlahenduste mõju fassaadidele

Talvised krohvimistööd

Külmakindlus ja selle mõju krohvfassaadi ajalisele kestvusele ja hoone toimivusele

Valed lahendused vee ja niiskuskahjustuste tekkeks fassaadil

Fassaadide kinnitusvahendid ja nendega kaasnevad probleemid

Kõrghoonete fassaadid

Mere äärsete ehituste fassaadid

Hoone niiskustehniline toimivus (niiskus, vesi, hallitus jt.)

Tervist kahjustavad tööd ja terviseriskid

 

Teadmiste kontroll

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab erinevate fassaadide projekteerimis- ja ehitusvigadest, teab väliskeskkonna ja valitud projektlahenduste mõjust fassaadidele, oskab valida õiget lahendust talviste krohvimistööde tegemiseks, oskab arvestada oma töös külmakindluse mõju krohvfassaadiga hoone toimivusele, teab hoone niiskustehnilisest toimivusest (niiskus, vesi, hallitus jt.), oskab valida fassaadi kinnitusvahendeid ja vältida nendega kaasnevaid probleeme, teab hoonete fassaadide probleemidest, valedest lahendustest ja oskab vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

190.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks