Ehitusfüüsika ja niiskusturvalisus piirdetarindite projekteerimisel

Lühikirjeldus: 

Tulenevalt hoonete energiatõhususe taseme tõusust, karmistunud nõuetest ja uutest materjalidest on võrreldes klassikalise arhitektuurse ja ehituskonstruktsioonide projekteerimisega suurenenud piirdetarindite roll. Piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimuvus ja niiskusturvalisus on ehitusprojektis kohustuslik käsitleda juba alates 16.05.2017, mil hakkas kehtima EVS 932:2017 “Ehitusprojekt” kuid koolituse lektori kogemusele tuginedes esineb just nendel teemadel tänasel projekteerimis- ja ehitusturul enim vajakajäämisi

 

KOOLITUSE KAVA

 

Ehitusfüüsikalised koormused

Niiskus materjalides ja niiskuslevi viisid

Piirdetarindite tüübid (müüritise/paneeli/betooniga vs sõrestikul,
tuulutusvahega vs suletud tarind) ja toimivus

Piirdetarinditele esitatavad nõuded ja kihtide valik – optimaalne soojustus, õhulekked, külmasillad

Näiteid turvalisematest vs riskantsematest tarindi lahendustest

Niiskete/märgade ruumide projekteerimine

Niiskusturvalisus ehitusprojekti eel-, põhi,- ja tööprojekti staadiumis

Enamlevinud vajakajäämised projekteerimisel ja ehitamisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames teab ehitusfüüsikalisi koormusi, niiskusest materjalides, piirdetarinditele esitavatest nõuetest, oskab projekteerida niiskeid/märgi ruume, valida õiget materjali, ja rakendada tarindi lahendusi, analüüsida ehitusega seotuid riske ja vältida teatavaid vigu

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

210.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks