Betoonpõrandad. Kaasaegsed paigaldamise tehnoloogiad. Nõuded ja töödevead omanikujärelevalve vaatenurgas

Lühikirjeldus:

Koolitusel käsitletakse By 45/2018(BÜ7/2014 ), By 48, Bly nõudeid, betoonpõrandate paigaldamise reegleid ja peamisi vigu/tehnoloogiate rikkumisi. Lisaks käsitletakse Soome seina ja põrandakatteliidu juhendit Betoonkonstruktsioonide niiskuse juhtimist ja katmist ning selle rakendamise praktikat

 

KOOLITUSE KAVA

 

Betoonpõrandate klassid. Kvaliteedinõuded

Põrandate alused ja peamised nõuded

Põrandad pinnasel

Põrandad vahelagedel

Ujuvad põrandad

Nõuded kasutatavatele materjalidele

Nõuded tehtavale tööle

 

Põrandate hooldustööd

Nõuded hooldusele

Nõuded järelhooldusele

Pragude vältimise viisid

 

Betoonpõrandate puudused. Nende tekkimise põhjused

Põrandate kaardumine

Pragunemine

Soovitused vigade vältimiseks

 

Betooni omadused. Tehnoloogilised nõuded

Nõuded betooni survetugevusele

Nõuded betoonpindade, tasandatud betoonpindade nakketugevusele

Nõuded põranda RH% niiskusele millest alates lubatakse katteid paigaldada

 

Betoonpõrandate tehnoloogiad

Pindamisel

Betoonpindade tugevdamisel

Pinnakõvendid puistamisel

Märg-märjale meetodi kasutamisel

 

Põrandate remontimise tehnoloogia kõvabetoonkattega

 

Dokumenteerimise reeglid

Alustuskoosolek

Kvaliteedi plaan

Kvaliteedi tagamise plaan ja selle tähtsus kvaliteedi tagamisel

 

Teadmiste testimine

Koolituse läbinu koolituse sisu raames oskab teostada põrandate hooldustöid, teab betooni omadusi ja tehnoloogilisi nõudeid, teab betoonpõrandate puuduste tekkimise põhjusi ja oskab neid vältida, oskab paigaldada betoonpõranda, rakendates teatavaid tehnoloogiaid, oskab dokumenteerida teostatud töid, ka koostada kvaliteedi tagamise plaani, teab betoonpõrandate klasse ja kvaliteedinõudeid, ka By 45/2018(BÜ7/2014 ), By 48, Bly

Testi edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tunnistuse
Testi sooritamisel (vähem kui 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Äri-info Koolituskeskus osalejale tõendi

Videoloeng

Koolitusmaterjale, koolitaja teenusi, tunnistust, videot kasutamist 1 nädala jooksul, küsimustele lektori poolt vastamist

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult enne arve tasumist, hilisemal loobumisel raha ei tagastata


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

180.00  + km
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks
või logi sisse oma ostetud kursuste vaatamiseks