Category Tulevased koolitused

 • Ehitustehnilised kohtuekspertiisid

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitise erakorralise auditi koostamise meetoditest ning nende rakendamisega seotud probleemidest. Loengu esimene osa keskendub projekteerimisvigade tagajärgedele. Loengu teises osas käsitletakse ehitusvigade ja ehituslike puuduste tuvastamisega seotud probleeme   KOOLITUSE KAVA   Ehitustehniline ekspertiis või ehitise erandkorraline audit Kohtuekspertiisi määramine Kohtuekspertiisi ettevalmistamine Kohtuekspertiisi teostamine   Eksperdi pädevus küsimustele vastamisel Ekspertarvamuse koosseis Eksperdi vastutus   Asjatundja arvamuse ja kohtuekspertiisi erisused Puuduste likvideerimise maksumusekspertiis Ehituslik puudus või ehitusviga Varjatud puudus   Hea […]

 • Sarruste ja sarrustamise tehnoloogiad

  0 Lessons 170.00 

  KOOLITUSE KAVA   Ehituskonstruktsioonide tüübid. Sarrustamise eesmärgid Sarruste ja sarrustamise tehnoloogia. Nõuded ja standardid Sarruste omadused. Kuidas tagada selle pikema eluiga   Sarrustamistööde etapilisus Valmistamine Lõikamine Painutamine Komplekteerimine   Sarruste ja sarrustamiseks vajalike fiksaatorite paigaldamise reeglid Sarruste/sarruskarkasside kinnitamine Töö tegemisel ilmnenud vigade analüüsimine ja parandamine Sarrustustöödele esitatavaid kvaliteedinõuded Ilmastikutingimuste mõju sarrustustöödele. Kaitse viisid   Teadmiste testimine

 • Veebiseminar – Torustike kaasaegsed paigaldamise ja renoveerimise tehnoloogiad

  0 Lessons 180.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   I OSA – KAEVEVABA TEHNOLOOGIA   Kaevevaba tehnoloogiad. Valiku kriteeriumid Kaevevaba (NoDig) tehnoloogia rakendused. Valiku kriteeriumid AS Terrat kogemus osaluses FiSTT (Soome kaevevaba assotsiatsioon) liikmena ja koostöös rahvuvahelises ISTT organisatsioonis   Uue torustiku paigaldamine kaevevaba tehnoloogial Praktiline kogemus Eestist ja mujalt Suundpuurimise (HDD) tehnoloogia rakendustest   Torustike renoveerimine kaevevaba tehnoloogial Erinevate tehnoloogiate rakendamine Vanade torustike seisukorra hindamine. Lahendused torustike renoveerimiseks Olemasolevate raudbetoon – vaatluskaevude kaevevaba renoveerimise võimalused Arengud selle […]

 • Veebiseminar – Erisused korterelamute projekteerimisel. Praktilised näpunäited

  0 Lessons 170.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Pakume osalejatele praktilise kallakuga koolituse, mille käigus jagab lektor tema kogemusi korterelamute projekteerimisel, räägib optimaalsete lahenduste valikust ning vastuolust erinevate projektiosade puhul   KOOLITUSE KAVA   Projekteermistööde ettevalmistus ja läbiviimine Energiatõhususe nõuete mõju projekteerimisel Arhitektuurne optimeerimine   Praktilised näpunäited kandvate konstruktsioonide tüübide valikul piirdetarindite valikul korterelamu tehnosüsteemide valikul   Kõrghoone projekteerimise eripärad (sh. tuleohutusnõuded)   Teadmiste testimine     Sama koolitus toimub ka vene keeles 25.01.2021

 • Veebiseminar – Kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimine

  0 Lessons 180.00 

  Eesmärk:  Saada teadmisi kortermajade ventilatsioonisüsteemide renoveerimisest   KOOLITUSE KAVA   Nõuded hoonesisestele ventilatsioonisüsteemidele Ventilatsioonisüsteemide paigaldusel esitatavad nõuded Paigaldustingimused   Ventilatsioonisüsteemi renoveerimise vajadus Millal on vaja renoveerida? Renoveerimise mahu kindlaksmääramine Renoveerimise viisid Ventilatsioonilahenduse valiku põhimõtted   Renoveerimisel kasutatavad ventilatsioonilahendused Mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon Ruumipõhine rekuperatiivse soojustagastiga ventilatsioon Korteripõhine soojustagastiga sissepuhke/väljatõmbeventilatsioon Tsentraalne soojustagstusega sissepuhke/väljajatõmbe ventilatsiooniagregaat Väljatõmbeõhu soojuspumbal baseeruv ventilatsiooni Ruumipõhine regeneratiivse soojustagastiga ventilatsioonisüsteem Praktilised soovitused Korterelamute renoveerimise toetus perioodil 2014-2020 Korterelamute renoveerimistoetused perioodil 2020-…   Ventilatsioonisüsteemide reguleerimine ja […]