Category Koolituste arhiiv

 • Ehitise auditi tegemise kord ja meetodid

  0 Lessons in 165.00 

  Lühikirjeldus: Millest lähtuda ehitise auditi planeerimisel. Milliseid meetodeid kasutada auditi läbiviimisel. Kuidas korrektselt vormistada aruannet. Ehitise auditi ja ehitustehnilise ekspertiisi erinevused Sihtrühm: ehitusinsenerid, projekteerijad, ehitajad, ehitusjuhid, omanikujärelevalve esindajad KOOLITUSE KAVA Ehitise auditi õiguslikud alused Ehitise auditi lähteandmed Ehitise auditi meetodid Visuaalkontroll Kasutuskontroll Ehitusdokumentide kontroll Ehitise auditi aruanne Ehitise erakorraline audit […]

 • Geotehnika olemus. Hoonete ja pinnase deformeerimise põhjused

  0 Lessons in 185.00 

  Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, ehitusjuhid, järelevalve teostajad, ehituseksperdid ja kutsetunnistuste taotlejad KOOLITUSE KAVA Geotehnika teke ja olemus maailmas, NSVL-is ja Baltimaades Hoonete ja rajatiste deformatsioonid Geotehnika side vundamendiehituse, pinnasemehhaanika, insenergeoloogiaga ja kaljumehhaanikaga Hüdrogeoloogilised skeemid. Kaevud Eile ja täna – uuringumahud, projektlahendused, seadmed Geotehnikat toetavad loodusseadused ja geotehnika ülesanded Geotehnika Ürgajal, Vana-ajal, […]

 • Raudbetoonist rõdukonstruktsioonid. Lagunemisprotsessid. Remont ja renoveerimine

  0 Lessons in 175.00 

  Sihtrühm: betoonsegude tootjad, betoonitöid teostavate firmade insenerid, ehitajad ja tehnoloogid, ehitusinsenerid, projekteerijad, ehitajad, arhitektid, eksperdid ja järelevalve KOOLITUSE KAVA I OSA Lagunemisprotsessid raudbetoonist rõdukonstruktsioonides Betooni korrosiooni protsessid Karboniseerimine Magevee korrosioon Vahelduv märgumine ja kuivamine Vahelduv märgumine ja külmumine Betoonisegu koostis Armatuuri korrosiooni tingimused Betoonkonstruktsiooni iseloomulikud näitajad Armatuuri korrosiooni tingimused ja […]

 • Betoonitööd sillaehitamisel.Probleemid ja vead

  0 Lessons in 165.00 

  Lühikirjeldus: seminari käigus tutvustakse kuulajaid betoonitööde eripära erinevatel aastaaegadel ja erinevates konstruktsioonides. Antakse ülevaade Haabersti ristmike viadukti ehitustööde käigust ja konstruktsioonide erisusest. Lisaks võrreldakse Nurme vana silla ja Nurmeveski silla erinevaid konstruktsioone, välja tuuakse õnnestunud ja vähem õnnestunud konstruktsioonide näiteid Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, objektijuhid, eksperdid, omanikujärelevalve KOOLITUSE KAVA Betoonitööde eripära […]

 • Omanikujärelevalve. Kuidas vältida probleeme. Näited praktikast

  0 Lessons in , 220.00 

  Lühikirjeldus: koolituse käigus projekteerijad saavad teada, mis vigasid tehakse projekteerimisel ja millele peaksid projekteerijad suuremat tähelepanu pöörama (näited nii ehitusprojektide ekspertiiside tegemistest kui ka ehitusobjektidel välja tulnud vigadest). Ehitajad saavad tunda projektis tehtud vigasid. Lisaks siis ehitustööde kvaliteetne teostamine ning hilisemate probleemide vältimine (näited ehitustööde omanikujärelevalve teostamisest, avastatud puudused ehitustööde […]