Category Koolituste arhiiv

 • Kiirgusohutusalane täiendkoolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons in 145.00 

  Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   Sihtauditoorium: A- ja B-kategooria kiirgustöötajad   Lektor: Mare Varipuu, kuni 2015 lõpuni Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialist   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     […]

 • Kiirgusohutusalane esmane koolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons in 155.00 

  Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   Sihtauditoorium: A- ja B-kategooria kiirgustöötajad   Lektorid: Alar Polt, Keskkonnaameti kiirgusosakonna kiirgusseire büroo Mare Varipuu, kuni 2015 lõpuni Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialist   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse […]

 • Ehituskonstruktsioonide tugevdamine. Arvutused. Praktilised lahendused

  0 Lessons in 185.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse käigus 3 lektorit peavad nende loenguid Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, tootjad, ekspertid, järelevalve teostajad   KOOLITUSE KAVA   I OSA – Ehituskonstruktsioonide tugevdamine   Üldised seisukohad Millal tugevdamine on vajalik Tugevdamise põhimõttelised variandid Enne tugevdamist tehtavad vajalikud uurimistööd   Erinevate konstruktsioonide tugevdamise põhimõtted ja näited Teraskonstruktsioonide tugevdamise lahendused Puitkonstruktsioonide […]

 • Sprinklersüsteemid. Projekteerimine ja ehitus (EVS 12845/2015)

  0 Lessons in 165.00 

  Koolituse sihtrühm: projekteerijad, ehitusjuhid, järelevalve teostajad, ehituseksperdid, kutsetunnistuste pikendamise taotlejad KOOLITUSE KAVA Seadusandlus. Normatiivne baas Sprinklersüsteemi projekteerimine ja ehitus Sprinklerpead, nende liigitus ja tähistamine Tööpõhimõte ja tüübid Sprinkleripeade vahekaugused ja asetus Ohuklassid Hüdraulilise projekteerimise kriteeriumid Juhtsõlmed. Tööpõhimõte ning ehitus Süsteemi veevarustus. Pumplad ja pumbad Süsteemi monitoorimine. Häire edastamine Alarmide tähtsuse […]

 • Pinnasemehaanika inseneridele. Vesi pinnases

  0 Lessons in 165.00 

  Lühikirjeldus: Kõik ehitised on seotud pinnasega, kas vundamendi kaudu või on rajatud pinna sees (näiteks, tunnelid). Vesi pinnases suures osas mõjutab ehitise püsivust, tekitades ehituskonstruktsioonide deformeerimist. Kuidas seda arvestada projekteerimise ja ehitamise protsessis selgitab meie koolitus Sihtrühm: spetsialistid, kes tegelevad geotehniliste uuringutega, vundamentide projekteerimisega ja ehitamisega, järelevalve teostamisega, sh. kutsetunnistuste […]