Category Koolituste arhiiv

 • Liginullenergiahoone. Jahutussüsteemid

  0 Lessons in 185.00 

  Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, järelevalve, eksperdid, riigiasutused, energiaettevõtjad, tarnijad, tootjad, energiaaudit   Lektorid: Teet Tark, TTÜ lektor, tehnikamagister, ASHRAE (Ameerika kütte ja ventiatsiooni inseneeride liit) liige, volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, Hevak OÜ konsultant- Jarek Kurnitski, TTÜ professor, REHVA asepresident, liginullenergiahoonete nZEB uurimisgruppi juht, […]

 • Betoonpõrandad. Kavandamise kuldsed reeglid

  0 Lessons in 185.00 

  Sihtrühm: ehituse valdkonna spetsialistid, sh. konstruktsioonide projekteerijad, ehituse projektijuhid, objektijuhid, ehitusinsenerid, ehitajad ja tehnoloogid, betoonitöid teostavate firmade insenerid,  projekteerijad, eksperdid ja järelevalve   Lektor: Mati Laurson, volitatud ehitusinsener, tase 8; Savekate Haldus OÜ juhatuse liige ja tegevjuht; juhendi “Betoonpõrandad” töörühma juht   KOOLITUSE KAVA   Betoonpõrandate põhitüübid Lähteülesande püstitamine betoonpõrandate kavandamisel Kvaliteedinõuded, nende […]

 • Metallfassaadid. Projekteerimispõhimõtted

  0 Lessons in 165.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse eesmärk on ülevaate tegemine metallidel põhinevate fassaadikatete valikust, kvaliteedinõuetest, projekteerimisest, paigaldusest ja hooldusest Sihtrühm: projekteerijad, ehitusfirmade eelarvestajad, objektimeeskond, paigaldajad ja omanikujärelevalve teostajad   KOOLITUSE KAVA   Metallfassaadide toorained, nende omadused/võrdlus Teras Cor-Ten Alumiinium Vask, messing Roostevaba Allumiiniumkomposiit   Pinnakatted ja patinatsioonid Pinnakatete valik Pinnakatete omadused   Metallist fassaadikatetele […]

 • Hoonete hüdroisolatsioon. Maa-alused konstruktsioonid

  0 Lessons in 165.00 

  Lühikirjeldus: Hoonete osade hüdroisoleerimisel puuduvad Eestis täpsed reeglid. Projekteerijatel ja ehitajatel tuleb ise iga kord välja mõelda, millist tüüpi hüdroisolatsiooni ja millise tehnoloogiaga paigaldada. Eriti keeruline olukord on hoonete maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimisega, kuna need asuvad tihti veesurvelises ja agressiivses keskkonnas. Mõned soovituslikud normid võib leida RYL-ist (aga see ei kuulu […]

 • Lõhkematerjali käitlemise korraldaja koolitus

  0 Lessons in 165.00 

  Lühikirjeldus: koolituse eesmärk on tutvustada lõhketööde seadusandlust, vastava sektori arengusuundi ja uusimaid tehnoloogilisi lahendusi. Täiendada vajalikke kompetentsipõhiseid teadmisi. Kursuse raames antakse baasteadmisi kasutatavatest materjalidest, lõhkematerjalide keemiast, lõhketööde projekteerimisest, julgeoleku ja ohutuse tagamisest, lõhkematerjalide ohutuse põhiparameetrite arvutamisest ja seirest. Koolituse läbinud tunneb tsiviil lõhketööde tehnikat ja tehnoloogiat, ohutustehnikat ja nõudeid. Oskab […]