Category Koolituste arhiiv

 • Kaevetööde tehnoloogia. Praktilised lаhendused ja õiguslikud alused

  0 Lessons in 175.00 

  Korduv Koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Kaevetöö mõiste ja õiguslikud alused Mõisted Kaevetöid reguleerivad õigusaktid, juhendid ja juhised Praktikas esinevad vead   Kaevetööde ettevalmistus tellija ja töövõtja poolt Hangete ettevalmistus ja läbiviimine Dokumendid kaevetööde ettevalmistamise etapis Ettevalmistustööd ja nende spetsiifika   Kaevetööde läbiviimine. Tehnoloogilised nõuded 1. Kaevetööde läbiviimine. Tehnoloogilised nõuded […]

 • Ehitusmaterjalide omadused. Puit ja puidu biokahjustused

  0 Lessons in 165.00 

  KOOLITUSE KAVA   PUIT JA SELLE KASUTAMINE EHITUSES   Puidu omadused Struktuur ja keemiline koostis Füüsikalised ja mehaanilised omadused. Tugevusklassid. Muud puidu olulised omadused   Puidu ja puidupõhiste materjalide liigid Monoliitpuit Liimpuit sh ristkihtpuit (CLT). Puidupõhised materjalid Komposiitmaterjalid   Puidu kasutamine ehituses Puidu kasutamisest ehituses üldiselt. Kasutusklassid ja koormusklassid. Osavarutegurite […]

 • Betoonpõrandad. Kavandamise kuldsed reeglid

  0 Lessons in 210.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Betoonpõrandate põhitüübid Lähteülesande püstitamine betoonpõrandate kavandamisel Kvaliteedinõuded, nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik Kvaliteedinõuete täitmise tõendamine   Betoonpõrandate kavandamine, materjalide valik Betoonpõrandate alustarindid Sarrustusviisid Betoonpõrandate vuugid Betooni valik   Betooni olulised omadused ning materjali käitumine betoonpõrandate ehitamisel Betooni mahukahanemine Betoonpõrandate pragunemine ja pragunemise kontroll   […]

 • Ajutine liikluskorraldus. Teooria. Praktika. Vigade käsitlemine

  0 Lessons in 165.00 

  KOOLITUSE KAVA   Maanteeameti juhend MA 2018-009 „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ Nõuded ajutisele liikluskorraldusele, MKM määrus nr 43   Ülevaade peamistest vajakajäämistest Ajutise liikluskorralduse joonistel Ajutise liikluskorralduse projektides   Ajutine liikluskorraldus töös olevatel riigiteede ehitusobjektidel Analüüs Tagasiside   Teadmiste testimine     * programm on kaitstud autoriõigusega. Koolitaja jätab endale õigust […]

 • Päikesepaneelide tehnoloogiad ja arvutused. Energia tootluse modelleerimine

  0 Lessons in 185.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus:  Koolituse eesmärk on tutvustada päikeseelektrisüsteemide elektrienergia tootluse arvutamise metoodikat   KOOLITUSE KAVA   Päikesepaneelide nominaalsed parameetrid Temperatuurikoefitsiendid Päikesepaneelide väljundparameetrite sõltuvus keskkonnast   Päikesekiirgus Mõõtmine Andmebaasid Modelleerimine paneeli tasapinnal Optimaalse nurga leidmine   Päikesepaneeli temperatuuri modelleerimine Taganemisnurga sõltuvus Spektraaltundlikkus Väljundvõimsuse lineaarne ja mittelinearne mudelid   Praktilised näited […]