Category Koolituste arhiiv

 • Ekspluateeritavad ja koormatud katused ning haljaskatused

  0 Lessons in 185.00 

  Korduv Koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Ekspluateeritavad katused Käidavad katused/katuseterrassid Haljaskatused Liiklusega koormatud katused   Pööratud ja tavapärased katuselahendused katuseaedades ja käidavatel katustel Katuseparklate pööratud katuse lahendused Materjalid. Eripärased sõlmlahendused. Eritarvikud Dreenimattide, filterkangaste ja liugekihtide vajalikkusest katusekonstruktsioonides Ekspluateeritavate katuste näiteid arenenud riikidest   Niiskete ruumidega hoonete piirdetarindid ja katuse lahendused […]

 • Kiirgusohutusalane esmane koolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons in 155.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka […]

 • Kiirgusohutusalane täiendkoolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons in 145.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused   Sama koolitus toimub ka vene keeles 08.05.2020 

 • Kuldsed reeglid ehituskonstruktsioonide projekteerimisel. Praktilised soovitused

  0 Lessons in 185.00 

  Korduv Koolitus!   KOOLITUSE KAVA   I OSA – Ehitusprojekt. Konstruktsioonid ja arvutused   Ehitusprojekt Projekteerimise lähteülesanne Üldnõuded ehitusprojektile   Konstruktsioonide dimensioonimine Sisejõudude määramine (sh alghälvete arvesse võtmine) Sisejõudude koosmõju kontroll kandepiirseisundis Kasutuspiirseisund   Betooni kestvus ja terase korrosioonikaitse Projektis esitatavad kvaliteedinõuded   Koormused Koormuste arvutusväärtuste arvutamine “Soodsad” ja “ebasoodsad” […]

 • Ehitusfüüsika ja niiskusturvalisus piirdetarindite projekteerimisel

  0 Lessons in 210.00 

  Vabu kohti rohkem ei ole! Järgmise sama koolituse kuupäev saame teada jaanuari lõpus!   Lühikirjeldus:  Tulenevalt hoonete energiatõhususe taseme tõusust, karmistunud nõuetest ja uutest materjalidest on võrreldes klassikalise arhitektuurse ja ehituskonstruktsioonide projekteerimisega suurenenud piirdetarindite roll. Piirdetarindite ehitusfüüsikaline toimuvus ja niiskusturvalisus on ehitusprojektis kohustuslik käsitleda juba alates 16.05.2017, mil hakkas kehtima […]