Category Koolituste arhiiv

 • Piksekaitsesüsteemide projekteerimine ja ehitamine vastavalt standardisarjale EVS-EN 62305

  0 Lessons in 210.00 

  Korduv koolitus!   KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Riskianalüüs   Piksekaitse välissüsteem Välgupüüdurite süsteemid Allaviikude süsteemid Maandurite süsteemid Kaitse korrosiooni vastu Kaitsemeetmed puute- ja sammupingete vastu   Piksekaitse sisesüsteem Välgupotentsiaaliühtlustus Eraldusvahemik   Piksekaitsesüsteemide kontroll ja hooldus Enamlevinud vead piksekaitsesüsteemide projekteerimisel ja ehitusel   Teadmiste testimine

 • Sademeveesüsteemid ja pinnavee käitlemine. Insener-tehnilised lahendused

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus: Viimasel ajal pööratakse järjest rohkem tähelepanu kliimamuutustele. Sellega seoses on vaja üle vaadata ja korrigeerida sademete jaotust ja hulkasid erinevates piirkondades. Tiheasustusaladel on suurenevaks probleemiks sademevee ärajuhtimine. Koolituse käigus tuletame meelde vee liikumise põhitõdesid, liigvee reguleerimise traditsioonilisi võtted ja ajalugu. Vaatame läbi tänapäeval kasutatavaid sademeveesüsteemide tehnoloogiaid ja materjale ning […]

 • Veebiseminar – Pingebetoonkonstruktsioonid. Eelpingestamise tehnoloogiad ja arvutused. Praktilised näited

  0 Lessons in 230.00 

  KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus Pingebetooni erinevused võrreldes raudbetooniga   Eeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid: töötamise põhimõte, valmistamise meetod Näited eeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonielementidest   Järeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonid: töötamise põhimõte, järelpingestussüsteemid Näited järeltõmmatud armatuuriga konstruktsioonielementidest   Betoon ja pingestusteras. Mille järgi liigitatakse? Põhilised omadused   Eelpingekaod Eelpingekadude liigitus Eeltõmmatud ja järeltõmmatud pingearmatuuri pingekaod   […]

 • Veebiseminar – Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine

  0 Lessons in 230.00 

  Lühikirjeldus:  Koolituse eesmärk on tuletada meelde baasteadmisi raudbetoonist ja tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel nii uute kui ka olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonidega   KOOLITUSE KAVA   Raudbetooni töötamise põhimõte  Betooni ja terasarmatuuri koostöö eeldused Betooni koostis ja struktuur   Betooni tugevusomadused, nende muutus ajas ja tugevust mõjutavad […]

 • Veebiseminar – Ehituskonstruktsioonide püsivus. Raudbetoon (s)

  0 Lessons in 210.00 

  KOOLITUSE KAVA   Euroopa ja Eesti õigusaktide lühitutvustus Raudbetooni korrosiooni Raudbetooni lagunemine erinevate korrosiooniprotsesside tõttu füüsikalised, mehaanilised, keemilised, elektrokeemilised ja bioloogilised mõjurid   Keskkonnatingimused ja nende mõju materjalile: gaasilised, vedelad ja tahked keskkonnad, keskkonnatingimused raudbetooni püsivuse seisukohalt, konstruktsiooni paiknemine keskkonna suhtes   Betoonisegu koostisosade mõju raudbetooni kahjustumisele Betooni pragunemine Poorsuse […]