Category Koolituste arhiiv

 • Märgade ruumide ehitus ja remont. Kvaliteedinõuded omanikujärelevalve vaatenurgas

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse käigus käsitletakse märgruumidele esitatavad nõuded, st. kvaliteedinõuded, RIL 107-2012, RT 84-11166 ning nende rakendamise praktika. Lektor, teostades igapäevaselt omanikujärelevalvet, jagab tema kogemuse ja teadmisi märgade ruumide kvaliteedi tagamise meetmetest   KOOLITUSE KAVA   Kvaliteetsed sertifitseeritud hüdroisolatsioonisüsteemid Kvaliteetne plaatkate kuivades ja märgades ruumides Nõuded. RIL 107-2012, RT 84-11166 Märgruumi tarindid   Märja ruumi projekt. Projekteerimine   Märja ruumi hüdroisolatsioonisüsteem Nõuded märja ruumi hüdroisolatsioonisüsteemile, hüdroisolatsioonisüsteemi ühe pere toodetele   Märja ruumi kvaliteedi tagamine Töövõtja poolt […]

 • Betoonpõrandad. Kaasaegsed paigaldamise tehnoloogiad. Nõuded ja töödevead omanikujärelevalve vaatenurgas

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus: Koolitusel käsitletakse By 45/2018(BÜ7/2014 ), By 48, Bly nõudeid, betoonpõrandate paigaldamise reegleid ja peamisi vigu/tehnoloogiate rikkumisi. Lisaks käsitletakse Soome seina ja põrandakatteliidu juhendit Betoonkonstruktsioonide niiskuse juhtimist ja katmist ning selle rakendamise praktikat   KOOLITUSE KAVA   Betoonpõrandate klassid. Kvaliteedinõuded Põrandate alused ja peamised nõuded Põrandad pinnasel Põrandad vahelagedel Ujuvad põrandad Nõuded kasutatavatele materjalidele Nõuded tehtavale tööle   Põrandate hooldustööd Nõuded hooldusele Nõuded järelhooldusele Pragude vältimise viisid   Betoonpõrandate puudused. Nende tekkimise põhjused Põrandate kaardumine […]

 • Kõrghoonete tuleohutus projekteerimisel ja ehitamisel

  0 Lessons 170.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: koolituse kava on koostatud 2018.a. vastuvõetud ja jõustunud kõrghoonete tuleohutuse standardi alusel   KOOLITUSE KAVA   Normiviited. Üldised nõuded kõrghoonetele Oluliste tuleohutusnõuete tagamine Kandevõime tagamine Nõuded tarinditele ja pinnakihtidele   Tule ning suitsu tekkimise ja leviku takistamine Tuletõkkesektsioonide moodustamine Nõuded evakuatsioonile Evakuatsioonipääsud Väljumistee ja evakuatsioonipääsu mõõtmed ja tingimused Trepid ja trepikojad   Nõuded tuleohutuspaigaldistele Automaatne tulekustutus- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteem Suitsutõrje- ja tuletõrje voolikusüsteem Piksekaitse- ja hädavalgustussüsteem   Tulekustutus- päästetööde korraldamine Tuletõrje- ja […]

 • Geotehniline projekteerimine: säästlikud vundamendid. Ratsionaalsemaks muudetud vundamentide arvutus

  0 Lessons 170.00 

  Lühikirjeldus: Lektor tema doktoritöös kogus infot ligi 200 hoone vundamendi kohta koos geoloogiliste uuringutega. Mitmel hoonel oleks saanud teha parema uuringu tulemusena säästvama vundamendi lahenduse, kui hoonele projekteeriti ja ehitati. Oli ka hooneid, mille projekteerimisel oli projekteerija liiga kergekäeliselt madalvundamendist loobunud ja projekteerinud hoonele vaivundamendi. Nende teemade arutamine peab aidata edasipidi säästa kõigi aega ja raha. Optimaalsest geoloogiliste uuringute mahust hoonetele. Kes koostab Eestis uuringute kava? Kas uuringuaruandes esitatu on lõplik tõde? Kas ja kui […]

 • LOENGUSARI - Energiatõhus projekteerimine. Ehituskonstruktsioonid nõuete tagamiseks

  0 Lessons 1,100.00