Category Koolituste arhiiv

 • Veebiseminar – Tehnosüsteemide kaasaegsed isolatsiooni tehnoloogiad. Projekteerimis- ja ehitusvead

  0 Lessons 210.00 

  Lühikirjeldus: Isolatsiooni kaasaegne mõte kõige sagedamini ongi energiatõhusus. Õieti tehtud ja energiatõhus tehnosüsteemide isolatsioon on nõutud null- ja liginullenergia hoonete ehitamisel, et energia jaotus hoones oleks õige ja energiakasutus tõhus, aga ka kasulik teiste energiaklassidega hoonetes, sest aitab kulutusi kokku hoida. Õieti ja õigetest materjalidest isolatsioon säästab raha iga päev ja iga tund, mil isoleeritud tehnosüsteem töötab, põdur aga raiskab energiat ja raha tihti uskumatutes kogustes kuid märkamatult, sest see kulu on ju ammu eelarves […]

 • Ehitusdrenaaž. Targad lahendused ja enamlevinud vead

  0 Lessons 170.00 

  Korduv koolitus!   Lühikirjeldus: Ehitise püsivus oleneb suuresti vundamendist. Samas vundamendi ehitamisel on väga suur tähtsus pinnasel ja selle veerežiimi reguleerimisel. Pinnaseniiskust saab optimaalseks reguleerida drenaažiga. Selle koolitusega tutvustame kuivendamise ajalugu, kasutatavaid tehnoloogiaid ja materjale ning innovatiivseid meetodeid ehitiste niiskusrežiimi hoidmisel optimaalsel tasandil   KOOLITUSE KAVA   Vesi pinnases. Kuidas ja miks vesi voolab Pinnavesi ja põhjavesi Pinnased ja nende veeläbilaskevõime   Veeäravool. Põhimõtted Kuivendamise eesmärk   Ehituse projekteerimine Lähteandmed ja uurimistööd   Gravitatsioon ja […]

 • Veebiseminar – Klaaspakettide/akende füüsika. Valiku põhimõtted. Arvutused. Vead

  0 Lessons 199.00 

  Lühikirjeldus: Hoonele akende valikust sõltub väga palju kuidas see energiat tarbima hakkab samuti kuidas ruumides soojuslik sisekliima kujuneb. Juhul kui arhitekt ja projekteerija on oma valikud teinud pole energiatõhususe spetsialistil muud teha kui veidi kallutada valikuid ümber tegema või teha valiku alusel energiatõhususe arvutused. Isegi kui valikud on projekteerimises tehtud õiged ei pruugi see ehitustegevuses realiseeruda kuna teadmisest et aken on lihtsalt aken võib ehitustegevuses muuta hooned kas ülekuumenvateks kasvuhooneteks ja mitte nii energiatõhusateks kui neid […]

 • Põrandad liginullenergia hoones. Soojusläbivuse arvutamine ja näited

  0 Lessons 199.00 

  Lühikirjeldus: Põrandate soojusläbivuse arvutamine erineb oluliselt välisseinte ja katuse soojusläbivuse arvutustest. Oskamatusest esineb projektides ja energiamärgistes selles osas palju puuduseid. Koolituse läbinu oskab peale koolituse läbimist arvutada pinnasel oleva põranda soojusläbivust ning saab aru kui kütmata keldri kohal oleva põranda soojusläbivus on valesti teostatud. Samuti oskab koolituse läbinu arvutada hinnata kui paksu soojustuskihti erinevatel juhtudel madalenergiahoonetes selle alla valida. Koolitusel tehakse läbi ka praktiline arvutus ning antakse ülevaade mida ja miks tehakse arvutusi sageli valesti   KOOLITUSE […]

 • Ehitustehnilised kohtuekspertiisid

  0 Lessons 180.00 

  Lühikirjeldus:  Koolitus eesmärgiks on anda ülevaade ehitise erakorralise auditi koostamise meetoditest ning nende rakendamisega seotud probleemidest. Loengu esimene osa keskendub projekteerimisvigade tagajärgedele. Loengu teises osas käsitletakse ehitusvigade ja ehituslike puuduste tuvastamisega seotud probleeme   KOOLITUSE KAVA   Ehitustehniline ekspertiis või ehitise erandkorraline audit Kohtuekspertiisi määramine Kohtuekspertiisi ettevalmistamine Kohtuekspertiisi teostamine   Eksperdi pädevus küsimustele vastamisel Ekspertarvamuse koosseis Eksperdi vastutus   Asjatundja arvamuse ja kohtuekspertiisi erisused Puuduste likvideerimise maksumusekspertiis Ehituslik puudus või ehitusviga Varjatud puudus   Hea […]