Category Koolituste arhiiv

 • Hoonete hüdroisolatsioon. Maa-alused konstruktsioonid

  0 Lessons 165.00 

  Lühikirjeldus: Hoonete osade hüdroisoleerimisel puuduvad Eestis täpsed reeglid. Projekteerijatel ja ehitajatel tuleb ise iga kord välja mõelda, millist tüüpi hüdroisolatsiooni ja millise tehnoloogiaga paigaldada. Eriti keeruline olukord on hoonete maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimisega, kuna need asuvad tihti veesurvelises ja agressiivses keskkonnas. Mõned soovituslikud normid võib leida RYL-ist (aga see ei kuulu Euroopa nõuete nimekirja) või Saksamaa DIN-ist (mis on just Euroopas aktsepteeritud). Meie koolitusel annab lektor vastavate insener-tehniliste lahenduste ülevaate, et aidata projekteerijatel ja ehitajatel nende […]

 • Lõhkematerjali käitlemise korraldaja koolitus

  0 Lessons 165.00 

  Lühikirjeldus: koolituse eesmärk on tutvustada lõhketööde seadusandlust, vastava sektori arengusuundi ja uusimaid tehnoloogilisi lahendusi. Täiendada vajalikke kompetentsipõhiseid teadmisi. Kursuse raames antakse baasteadmisi kasutatavatest materjalidest, lõhkematerjalide keemiast, lõhketööde projekteerimisest, julgeoleku ja ohutuse tagamisest, lõhkematerjalide ohutuse põhiparameetrite arvutamisest ja seirest. Koolituse läbinud tunneb tsiviil lõhketööde tehnikat ja tehnoloogiat, ohutustehnikat ja nõudeid. Oskab kalkuleerida lõhketööde peamisi parameetreid ja mõistab lugeda lõhketöö projekti. Oskab koostada lõhketöö projekti. Oskab korraldada lõhketööd. Sihtrühm: insenerid, mäetööstusettevõtted, lõhkesektori ettevõtjad KOOLITUSE KAVA Lõhkematerjaliseaduse kohandamine […]

 • Kiirgusohutusalane täiendkoolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons 145.00 

  Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   Sihtauditoorium: A- ja B-kategooria kiirgustöötajad   Lektor: Mare Varipuu, kuni 2015 lõpuni Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialist   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     * programm on kaitstud autoriõigusega. Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

 • Kiirgusohutusalane esmane koolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons 155.00 

  Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   Sihtauditoorium: A- ja B-kategooria kiirgustöötajad   Lektorid: Alar Polt, Keskkonnaameti kiirgusosakonna kiirgusseire büroo Mare Varipuu, kuni 2015 lõpuni Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialist   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 25.10.2019      * […]

 • Ehituskonstruktsioonide tugevdamine. Arvutused. Praktilised lahendused

  0 Lessons 185.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse käigus 3 lektorit peavad nende loenguid Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, tootjad, ekspertid, järelevalve teostajad   KOOLITUSE KAVA   I OSA – Ehituskonstruktsioonide tugevdamine   Üldised seisukohad Millal tugevdamine on vajalik Tugevdamise põhimõttelised variandid Enne tugevdamist tehtavad vajalikud uurimistööd   Erinevate konstruktsioonide tugevdamise põhimõtted ja näited Teraskonstruktsioonide tugevdamise lahendused Puitkonstruktsioonide (sh liimpuidu praod) mõningad tugevdamise lahendused Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamise lahendused Kivi- ja tellisseinte tugevdamine Ava suuruse muutmine ja uute silluste ehitamine Müüritise tugevdamine Kivipostide tugevdamise viisid […]