Category Koolituste arhiiv

 • Geotehnika olemus. Hoonete ja pinnase deformeerimise põhjused

  0 Lessons 185.00 

  Korduv Koolitus! KOOLITUSE KAVA   Geotehnika teke ja olemus maailmas, NSVL-is ja Baltimaades Hoonete ja rajatiste deformatsioonid Geotehnika side vundamendiehituse, pinnasemehhaanika, insenergeoloogiaga ja kaljumehhaanikaga Hüdrogeoloogilised skeemid. Kaevud   Eile ja täna – uuringumahud, projektlahendused, seadmed Geotehnikat toetavad loodusseadused ja geotehnika ülesanded Geotehnika Ürgajal, Vana-ajal, Keskajal, Uusajal ja täna   Näited – juhtunust Planeedil MAA ürgajast – 2019. aasta augusti lõpuni   Õnnestumiste ning ebaõnnestumise analüüs. Vaiade ja rostvärgi koostöö Mida teha või kuidas õigesti teha? […]

 • Kvaliteedi tagamine teede- ja sildade ehitamisel. Praktilised soovitused

  0 Lessons 165.00 

  Sihtrühm:  Projekteerijad, ehitajad, objektijuhid, eksperdid, omanikujärelevalve   Lektor: Vaabo Annus, volitatud teedeinsener tase 8, töökogemusega TTÜ ja TKTK lektorina, Taalri Varahaldus AS   KOOLITUSE KAVA   Kvaliteedinõuded. Teooria ja praktika Kvaliteedi tagamise plaan Reeglid teede- ja sildade kvaliteedi tagamise plaani koostamisel Kvaliteedi tagamise plaani jälgimine ja võimalikud takistused   Kvaliteeti mõjutavad vead Teede- ja sildade projektides esinevad vead Millistele lahendustele pöörata erilist tähelepanu?   Rajatiste vai- ja plaatvundamentide ehitusel ilmnenud vead Sildade sammaste ja pealisehituse rajamisel sagedasemad vead   […]

 • Liginullenergiahoone. Jahutussüsteemid

  0 Lessons 185.00 

  Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, järelevalve, eksperdid, riigiasutused, energiaettevõtjad, tarnijad, tootjad, energiaaudit   Lektorid: Teet Tark, TTÜ lektor, tehnikamagister, ASHRAE (Ameerika kütte ja ventiatsiooni inseneeride liit) liige, volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, Hevak OÜ konsultant- Jarek Kurnitski, TTÜ professor, REHVA asepresident, liginullenergiahoonete nZEB uurimisgruppi juht, Eesti ja Soome energiatõhususe miinimumnõuete ja arvutusmetoodika autor, üks Euroopa juhtivatest teadlastest hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas   KOOLITUSE KAVA   I OSA   Ülevaade […]

 • Betoonpõrandad. Kavandamise kuldsed reeglid

  0 Lessons 185.00 

  Sihtrühm: ehituse valdkonna spetsialistid, sh. konstruktsioonide projekteerijad, ehituse projektijuhid, objektijuhid, ehitusinsenerid, ehitajad ja tehnoloogid, betoonitöid teostavate firmade insenerid,  projekteerijad, eksperdid ja järelevalve   Lektor: Mati Laurson, volitatud ehitusinsener, tase 8; Savekate Haldus OÜ juhatuse liige ja tegevjuht; juhendi “Betoonpõrandad” töörühma juht   KOOLITUSE KAVA   Betoonpõrandate põhitüübid Lähteülesande püstitamine betoonpõrandate kavandamisel Kvaliteedinõuded, nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik Kvaliteedinõuete täitmise tõendamine   Betoonpõrandate kavandamine, materjalide valik Betoonpõrandate alustarindid Sarrustusviisid Betoonpõrandate vuugid Betooni valik   Betooni olulised omadused ning materjali […]

 • Metallfassaadid. Projekteerimispõhimõtted

  0 Lessons 165.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse eesmärk on ülevaate tegemine metallidel põhinevate fassaadikatete valikust, kvaliteedinõuetest, projekteerimisest, paigaldusest ja hooldusest Sihtrühm: projekteerijad, ehitusfirmade eelarvestajad, objektimeeskond, paigaldajad ja omanikujärelevalve teostajad   KOOLITUSE KAVA   Metallfassaadide toorained, nende omadused/võrdlus Teras Cor-Ten Alumiinium Vask, messing Roostevaba Allumiiniumkomposiit   Pinnakatted ja patinatsioonid Pinnakatete valik Pinnakatete omadused   Metallist fassaadikatetele esitatavad nõuded Projekteerimispõhimõtted Projekteerimisnormid standardi EVS-EN 14782 alusel Projekteerimisnormid standardi Soome RunkoRYL/RT-kaartide alusel Fassaadikatete tüübid, max. mõõdud sõltuvalt toorainetest   Tuulduvate metallfassaadidekinnitus- ja paigalduspõhimõtted Standardsõlmed […]