Category Koolituste arhiiv

 • Ehitusload. Reeglid ja vead

  0 Lessons 165.00 

  Korduv Koolitus!   Lühikirjeldus:  eesmärgiks on anda praktilise suunitlusega ülevaade ehitamisele seatud avalik-õiguslikest tingimustest ja sellega seotud praktikas esile kerkinud probleemidest. Loeng keskendub eelkõige hoonete ehitamisega seotud asjaoludele. Detailsemalt käsitlust ei leia raudteede, teede jms rajatistega seotud eriregulatsioonid   KOOLITUSE KAVA   Loamenetlus projekteerimisel   Haldusaktid: Ehituslikud tingimused Projekteerimistingimused Detailplaneering Eriplaneering   Projekteerimistingimused: Millal taotleda Väljastamise eeldused Millises ulatuses saab projekteerimistingimustega muuta kehtivat planeeringut     Loamenetlus ehitamisel   Loamenetluse liigid: Ehitusteatis Ehitusluba Ehitusloa menetlus: […]

 • Välisvõrgud. Kaasaegsed isevoolsed torustikud

  0 Lessons 165.00 

  KOOLITUSE KAVA   Sissejuhatus teemasse Välisvõrkude terminitest Normdokumentidest (EVS-EN 1401, EVS-EN 13476, EVS-EN 1916, EVS-EN 1610, RIL 77-2013)   Välisvõrkudes kasutatavatest materjalidest ja sellest tingitud kasutusvaldkond Tähelepanekuid projektdokumentatsioonist Isevoolse torustiku ventileerimisest   Isevoolse torustiku rajamine Kaevud Isevoolse torustiku paigalduse hindamine, kvaliteedikontroll   Torustiku tiheduse test Noppeid vee-ettevõtete tehnilistest nõuetest Isevoolsete torustike isoleerimisest, eelisoleeritud isevoolutoru   Teadmiste testimine     * programm on kaitstud autoriõigusega. Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei […]

 • Vundamendi kandevõime. Targad arvutusviisid

  0 Lessons 185.00 

  KOOLITUSE KAVA   Vundamentide arvutus kandepiirseisundi järgi EVS-EN 1997-1 Vajalikud algandmed   Arvutusvariandid ja osavarutegurid Teoreetiline osa ja valemid kandevõime arvutamiseks   Vundamendi kandevõime lihkele Kandevõime ebaühtlase pinnase korral   Vundamendi arvutus kasutuspiirseisundis Piirvajumid   Vajalikud algandmed Konsolidatsioon ja roome Vundamendi kaldumine Vundamendi horisontaalsiire   Teadmiste testimine     * programm on kaitstud autoriõigusega. Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.

 • Kaasaegsed vesiküttesüsteemid. Nõuded projektile. Arvutused

  0 Lessons 185.00 

 • Kuldsed reeglid ehituskonstruktsioonide projekteerimisel. Praktilised soovitused

  0 Lessons 175.00 

  Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, ehitus- ja objektijuhid, eksperdid, järelevalve ja kõik, kellel on plaanis oma tasemet tõsta KOOLITUSE KAVA   I OSA – Ehitusprojekt. Konstruktsioonid ja arvutused   Ehitusprojekt Projekteerimise lähteülesanne Üldnõuded ehitusprojektile   Konstruktsioonide dimensioonimine Sisejõudude määramine (sh alghälvete arvesse võtmine) Sisejõudude koosmõju kontroll kandepiirseisundis Kasutuspiirseisund   Betooni kestvus ja terase korrosioonikaitse Projektis esitatavad kvaliteedinõuded   Koormused Koormuste arvutusväärtuste arvutamine “Soodsad” ja “ebasoodsad” koormused Üksikkoormused ja koormuskombinatsioonid     II OSA – Ehitusprojekt praktikas. Levinumad vead […]