Category Koolituste arhiiv

 • Geotehnika olemus. Hoonete ja pinnase deformeerimise põhjused

  0 Lessons 185.00 

  Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, ehitusjuhid, järelevalve teostajad, ehituseksperdid ja kutsetunnistuste taotlejad KOOLITUSE KAVA Geotehnika teke ja olemus maailmas, NSVL-is ja Baltimaades Hoonete ja rajatiste deformatsioonid Geotehnika side vundamendiehituse, pinnasemehhaanika, insenergeoloogiaga ja kaljumehhaanikaga Hüdrogeoloogilised skeemid. Kaevud Eile ja täna – uuringumahud, projektlahendused, seadmed Geotehnikat toetavad loodusseadused ja geotehnika ülesanded Geotehnika Ürgajal, Vana-ajal, Keskajal, Uusajal ja täna Näited – juhtunust Planeedil MAA ürgajast – 2019. aasta augusti lõpuni   Õnnestumiste ning ebaõnnestumise analüüs. Vaiade ja rostvärgi koostöö Mida […]

 • Raudbetoonist rõdukonstruktsioonid. Lagunemisprotsessid. Remont ja renoveerimine

  0 Lessons 175.00 

  Sihtrühm: betoonsegude tootjad, betoonitöid teostavate firmade insenerid, ehitajad ja tehnoloogid, ehitusinsenerid, projekteerijad, ehitajad, arhitektid, eksperdid ja järelevalve KOOLITUSE KAVA I OSA Lagunemisprotsessid raudbetoonist rõdukonstruktsioonides Betooni korrosiooni protsessid Karboniseerimine Magevee korrosioon Vahelduv märgumine ja kuivamine Vahelduv märgumine ja külmumine Betoonisegu koostis Armatuuri korrosiooni tingimused Betoonkonstruktsiooni iseloomulikud näitajad Armatuuri korrosiooni tingimused ja kulg II OSA Raudbetoonrõdude probleemidest Millised on ja millest on tekkinud suuremad probleemid Rõdude erinevatest konstruktsioonidest Raudbetoonrõdude remondist Raudbetoonrõdude renoveerimisest Teadmiste testimine Sama koolitus toimub […]

 • Betoonitööd sillaehitamisel.Probleemid ja vead

  0 Lessons 165.00 

  Lühikirjeldus: seminari käigus tutvustakse kuulajaid betoonitööde eripära erinevatel aastaaegadel ja erinevates konstruktsioonides. Antakse ülevaade Haabersti ristmike viadukti ehitustööde käigust ja konstruktsioonide erisusest. Lisaks võrreldakse Nurme vana silla ja Nurmeveski silla erinevaid konstruktsioone, välja tuuakse õnnestunud ja vähem õnnestunud konstruktsioonide näiteid Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, objektijuhid, eksperdid, omanikujärelevalve KOOLITUSE KAVA Betoonitööde eripära Kevadel Suviste kuumade ilmadega Talvel Ettetulevad probleemid ehitajal ja omanikujärelevalvel Omanikujärelevalve koostöö töövõtja, tellija ja projekteerijaga Mida peab kindlasti arvesse võtma Betoonitööde kvaliteet Betoneerimistööde täpsus […]

 • Omanikujärelevalve. Kuidas vältida probleeme. Näited praktikast

  0 Lessons 170.00 

  Lühikirjeldus: koolituse käigus projekteerijad saavad teada, mis vigasid tehakse projekteerimisel ja millele peaksid projekteerijad suuremat tähelepanu pöörama (näited nii ehitusprojektide ekspertiiside tegemistest kui ka ehitusobjektidel välja tulnud vigadest). Ehitajad saavad tunda projektis tehtud vigasid. Lisaks siis ehitustööde kvaliteetne teostamine ning hilisemate probleemide vältimine (näited ehitustööde omanikujärelevalve teostamisest, avastatud puudused ehitustööde teostamisel). Omanikujärelevalve esindajad saavad infot, et millele tuleks ehitustööde kontrollimisel tähelepanu pöörata (näited, et millele tuleks ehitustööd kontrollimisel tähelepanu pöörata, et saaks ka sisuline kontrollimine tehtud). […]