Category Koolituste arhiiv

 • Kiirgusohutusalane esmane koolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons 155.00 

  Lühikirjeldus: Esmase koolituse läbimise kohustus kuue kuu jooksul alates tööle asumisest tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   Sihtauditoorium: A- ja B-kategooria kiirgustöötajad   Lektorid: Alar Polt, Keskkonnaameti kiirgusosakonna kiirgusseire büroo Mare Varipuu, kuni 2015 lõpuni Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialist   KOOLITUSE KAVA   Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     Sama koolitus toimub ka vene keeles 25.10.2019      * […]

 • Ehituskonstruktsioonide tugevdamine. Arvutused. Praktilised lahendused

  0 Lessons 185.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse käigus 3 lektorit peavad nende loenguid Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, tootjad, ekspertid, järelevalve teostajad   KOOLITUSE KAVA   I OSA – Ehituskonstruktsioonide tugevdamine   Üldised seisukohad Millal tugevdamine on vajalik Tugevdamise põhimõttelised variandid Enne tugevdamist tehtavad vajalikud uurimistööd   Erinevate konstruktsioonide tugevdamise põhimõtted ja näited Teraskonstruktsioonide tugevdamise lahendused Puitkonstruktsioonide (sh liimpuidu praod) mõningad tugevdamise lahendused Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamise lahendused Kivi- ja tellisseinte tugevdamine Ava suuruse muutmine ja uute silluste ehitamine Müüritise tugevdamine Kivipostide tugevdamise viisid […]

 • Sprinklersüsteemid. Projekteerimine ja ehitus (EVS 12845/2015)

  0 Lessons 165.00 

  Koolituse sihtrühm: projekteerijad, ehitusjuhid, järelevalve teostajad, ehituseksperdid, kutsetunnistuste pikendamise taotlejad KOOLITUSE KAVA Seadusandlus. Normatiivne baas Sprinklersüsteemi projekteerimine ja ehitus Sprinklerpead, nende liigitus ja tähistamine Tööpõhimõte ja tüübid Sprinkleripeade vahekaugused ja asetus Ohuklassid Hüdraulilise projekteerimise kriteeriumid Juhtsõlmed. Tööpõhimõte ning ehitus Süsteemi veevarustus. Pumplad ja pumbad Süsteemi monitoorimine. Häire edastamine Alarmide tähtsuse kvalifikatsioon Kontrollitavad funktsioonid. Seadmete kontroll Süsteemi üleandmise protseduurid Hooldustoimingud. Ettevaatusabinõud hooldustöödel Teadmiste testimine *Püsikliendiks saavad osalejad, kes al.2007 olid käinud meie koolitustel 10 ja rohkem […]

 • Pinnasemehaanika inseneridele. Vesi pinnases

  0 Lessons 165.00 

  Lühikirjeldus: Kõik ehitised on seotud pinnasega, kas vundamendi kaudu või on rajatud pinna sees (näiteks, tunnelid). Vesi pinnases suures osas mõjutab ehitise püsivust, tekitades ehituskonstruktsioonide deformeerimist. Kuidas seda arvestada projekteerimise ja ehitamise protsessis selgitab meie koolitus Sihtrühm: spetsialistid, kes tegelevad geotehniliste uuringutega, vundamentide projekteerimisega ja ehitamisega, järelevalve teostamisega, sh. kutsetunnistuste taotlejad, ametnikud keskkonnaametist KOOLITUSE KAVA Pinnaseteaduse alused Kus vesi maa-all on Kuidas seda mateeriat iseloomustatakse Vesi ja pinnaste mehhanilised omadused Kuidas mõjutab vesi pinnase tugevust, […]

 • Ehitise auditi tegemise kord ja meetodid

  0 Lessons 165.00 

  Lühikirjeldus: Millest lähtuda ehitise auditi planeerimisel. Milliseid meetodeid kasutada auditi läbiviimisel. Kuidas korrektselt vormistada aruannet. Ehitise auditi ja ehitustehnilise ekspertiisi erinevused Sihtrühm: ehitusinsenerid, projekteerijad, ehitajad, ehitusjuhid, omanikujärelevalve esindajad KOOLITUSE KAVA Ehitise auditi õiguslikud alused Ehitise auditi lähteandmed Ehitise auditi meetodid Visuaalkontroll Kasutuskontroll Ehitusdokumentide kontroll Ehitise auditi aruanne Ehitise erakorraline audit Ehitise audit või ehitustehniline ekspertiis Teadmiste testimine *Püsikliendiks saavad osalejad, kes al.2007 olid käinud meie koolitustel 10 ja rohkem korda Osaleja registreerimisel ärge unustage täpsustada […]