Category Koolituste arhiiv

 • Betoonpõrandad. Kavandamise kuldsed reeglid

  0 Lessons 185.00 

  Sihtrühm: ehituse valdkonna spetsialistid, sh. konstruktsioonide projekteerijad, ehituse projektijuhid, objektijuhid, ehitusinsenerid, ehitajad ja tehnoloogid, betoonitöid teostavate firmade insenerid,  projekteerijad, eksperdid ja järelevalve   Lektor: Mati Laurson, volitatud ehitusinsener, tase 8; Savekate Haldus OÜ juhatuse liige ja tegevjuht; juhendi “Betoonpõrandad” töörühma juht   KOOLITUSE KAVA   Betoonpõrandate põhitüübid Lähteülesande püstitamine betoonpõrandate kavandamisel Kvaliteedinõuded, nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik Kvaliteedinõuete täitmise tõendamine   Betoonpõrandate kavandamine, materjalide valik Betoonpõrandate alustarindid Sarrustusviisid Betoonpõrandate vuugid Betooni valik   Betooni olulised omadused ning materjali […]

 • Metallfassaadid. Projekteerimispõhimõtted

  0 Lessons 165.00 

  Lühikirjeldus: Koolituse eesmärk on ülevaate tegemine metallidel põhinevate fassaadikatete valikust, kvaliteedinõuetest, projekteerimisest, paigaldusest ja hooldusest Sihtrühm: projekteerijad, ehitusfirmade eelarvestajad, objektimeeskond, paigaldajad ja omanikujärelevalve teostajad   KOOLITUSE KAVA   Metallfassaadide toorained, nende omadused/võrdlus Teras Cor-Ten Alumiinium Vask, messing Roostevaba Allumiiniumkomposiit   Pinnakatted ja patinatsioonid Pinnakatete valik Pinnakatete omadused   Metallist fassaadikatetele esitatavad nõuded Projekteerimispõhimõtted Projekteerimisnormid standardi EVS-EN 14782 alusel Projekteerimisnormid standardi Soome RunkoRYL/RT-kaartide alusel Fassaadikatete tüübid, max. mõõdud sõltuvalt toorainetest   Tuulduvate metallfassaadidekinnitus- ja paigalduspõhimõtted Standardsõlmed […]

 • Hoonete hüdroisolatsioon. Maa-alused konstruktsioonid

  0 Lessons 165.00 

  Lühikirjeldus: Hoonete osade hüdroisoleerimisel puuduvad Eestis täpsed reeglid. Projekteerijatel ja ehitajatel tuleb ise iga kord välja mõelda, millist tüüpi hüdroisolatsiooni ja millise tehnoloogiaga paigaldada. Eriti keeruline olukord on hoonete maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimisega, kuna need asuvad tihti veesurvelises ja agressiivses keskkonnas. Mõned soovituslikud normid võib leida RYL-ist (aga see ei kuulu Euroopa nõuete nimekirja) või Saksamaa DIN-ist (mis on just Euroopas aktsepteeritud). Meie koolitusel annab lektor vastavate insener-tehniliste lahenduste ülevaate, et aidata projekteerijatel ja ehitajatel nende […]

 • Lõhkematerjali käitlemise korraldaja koolitus

  0 Lessons 165.00 

  Lühikirjeldus: koolituse eesmärk on tutvustada lõhketööde seadusandlust, vastava sektori arengusuundi ja uusimaid tehnoloogilisi lahendusi. Täiendada vajalikke kompetentsipõhiseid teadmisi. Kursuse raames antakse baasteadmisi kasutatavatest materjalidest, lõhkematerjalide keemiast, lõhketööde projekteerimisest, julgeoleku ja ohutuse tagamisest, lõhkematerjalide ohutuse põhiparameetrite arvutamisest ja seirest. Koolituse läbinud tunneb tsiviil lõhketööde tehnikat ja tehnoloogiat, ohutustehnikat ja nõudeid. Oskab kalkuleerida lõhketööde peamisi parameetreid ja mõistab lugeda lõhketöö projekti. Oskab koostada lõhketöö projekti. Oskab korraldada lõhketööd. Sihtrühm: insenerid, mäetööstusettevõtted, lõhkesektori ettevõtjad KOOLITUSE KAVA Lõhkematerjaliseaduse kohandamine […]

 • Kiirgusohutusalane täiendkoolitus (keskkonnaministri määrus nr. 57)

  0 Lessons 145.00 

  Lühikirjeldus: Täiendkoolituse läbimise kohustus vähemalt üks kord viie aasta jooksul tuleneb Keskonnaministri määrusest nr. 57   Sihtauditoorium: A- ja B-kategooria kiirgustöötajad   Lektor: Mare Varipuu, kuni 2015 lõpuni Keskkonnaameti kiirgusosakonna peaspetsialist   KOOLITUSE KAVA   Kiirgusohutuse alused Kiirguskaitsevahendid Ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded Tegutsemine avariiolukorras   Küsimused – vastused     * programm on kaitstud autoriõigusega. Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.