Category Koolituste arhiiv

 • Kaasaegsed vesiküttesüsteemid. Nõuded projektile. Arvutused

  0 Lessons 185.00 

 • Kuldsed reeglid ehituskonstruktsioonide projekteerimisel. Praktilised soovitused

  0 Lessons 175.00 

  Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, ehitus- ja objektijuhid, eksperdid, järelevalve ja kõik, kellel on plaanis oma tasemet tõsta KOOLITUSE KAVA   I OSA – Ehitusprojekt. Konstruktsioonid ja arvutused   Ehitusprojekt Projekteerimise lähteülesanne Üldnõuded ehitusprojektile   Konstruktsioonide dimensioonimine Sisejõudude määramine (sh alghälvete arvesse võtmine) Sisejõudude koosmõju kontroll kandepiirseisundis Kasutuspiirseisund   Betooni kestvus ja terase korrosioonikaitse Projektis esitatavad kvaliteedinõuded   Koormused Koormuste arvutusväärtuste arvutamine “Soodsad” ja “ebasoodsad” koormused Üksikkoormused ja koormuskombinatsioonid     II OSA – Ehitusprojekt praktikas. Levinumad vead […]

 • Geotehnika olemus. Hoonete ja pinnase deformeerimise põhjused

  0 Lessons 185.00 

  Korduv Koolitus! KOOLITUSE KAVA   Geotehnika teke ja olemus maailmas, NSVL-is ja Baltimaades Hoonete ja rajatiste deformatsioonid Geotehnika side vundamendiehituse, pinnasemehhaanika, insenergeoloogiaga ja kaljumehhaanikaga Hüdrogeoloogilised skeemid. Kaevud   Eile ja täna – uuringumahud, projektlahendused, seadmed Geotehnikat toetavad loodusseadused ja geotehnika ülesanded Geotehnika Ürgajal, Vana-ajal, Keskajal, Uusajal ja täna   Näited – juhtunust Planeedil MAA ürgajast – 2019. aasta augusti lõpuni   Õnnestumiste ning ebaõnnestumise analüüs. Vaiade ja rostvärgi koostöö Mida teha või kuidas õigesti teha? […]

 • Kvaliteedi tagamine teede- ja sildade ehitamisel. Praktilised soovitused

  0 Lessons 165.00 

  Sihtrühm:  Projekteerijad, ehitajad, objektijuhid, eksperdid, omanikujärelevalve   Lektor: Vaabo Annus, volitatud teedeinsener tase 8, töökogemusega TTÜ ja TKTK lektorina, Taalri Varahaldus AS   KOOLITUSE KAVA   Kvaliteedinõuded. Teooria ja praktika Kvaliteedi tagamise plaan Reeglid teede- ja sildade kvaliteedi tagamise plaani koostamisel Kvaliteedi tagamise plaani jälgimine ja võimalikud takistused   Kvaliteeti mõjutavad vead Teede- ja sildade projektides esinevad vead Millistele lahendustele pöörata erilist tähelepanu?   Rajatiste vai- ja plaatvundamentide ehitusel ilmnenud vead Sildade sammaste ja pealisehituse rajamisel sagedasemad vead   […]

 • Liginullenergiahoone. Jahutussüsteemid

  0 Lessons 185.00 

  Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, järelevalve, eksperdid, riigiasutused, energiaettevõtjad, tarnijad, tootjad, energiaaudit   Lektorid: Teet Tark, TTÜ lektor, tehnikamagister, ASHRAE (Ameerika kütte ja ventiatsiooni inseneeride liit) liige, volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, Hevak OÜ konsultant- Jarek Kurnitski, TTÜ professor, REHVA asepresident, liginullenergiahoonete nZEB uurimisgruppi juht, Eesti ja Soome energiatõhususe miinimumnõuete ja arvutusmetoodika autor, üks Euroopa juhtivatest teadlastest hoonete energiatõhususe ja sisekliima valdkonnas   KOOLITUSE KAVA   I OSA   Ülevaade […]