Al. 03.02.2021 kehtivad piirangud täiendkoolituste läbiviimisele!

Milliseid reegleid peab järgima täiskasvanuharidust ja täienduskoolitusi pakkudes?

Alates 03. veebruarist on üle Eesti sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud järgmistel tingimustel:

 

Välistingimustes:

  • rühmas on kuni 50 isikut, sealhulgas juhendaja, ei puututa kokku teiste rühmadega;
  • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

 

Sisetingimustes:

  • kontaktsete ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuste puhul tuleb lähtuda 2+2 reeglist. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke. See puudutab näiteks laulmist, tantsimist, võitluskunste, kuid ka puhkpillide mängimist ja muud;
  • mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas. See puudutab näiteks maalimist, kitarriõpet, keraamikaringi (täpsem info: Terviseameti korraldus “Sisetingimustes sportimise, treenimise, noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe jaotus sõltuvalt kontaktitüübist ja riskiastmest”);
  • tagatud on ruumi kuni 50% täituvus;
  • siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ning desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

 

Kirjeldatud piiranguid ei kohaldata riikliku õppekava järgsele tegevusele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

 

https://www.kriis.ee/et/kutseharidus-taiskasvanuharidus-ja-taiendkoolitus

Comments are closed.