tel: 60 888 71
(372) 55 529 668
EST  RUS  

*


18.06.2019.a     kell 10.00 - 17.15


Koolitus annab 8,5 TP EELi kutsekomisjoni poolt 

Koolitus annab 9,07 TP EKVÜ pooltRegistreerimine tel.: 60 88 871, 55 529 668, e-mail: educate@ariinfo.ee
LIGINULLENERGIAHOONED EESTIS

Tehnosüsteemid nõuete tagamiseksLühikirjeldus: Alates 2019. aasta jaanuarist hakkasid Eestis kehtima uuendatud hoonete energiatõhususe miinimumnõuded ja energiatõhususe arvutusmetoodika. Need energiatõhususe regulatsiooni täiendused täpsustavad liginullenergiahoonele esitatavaid nõudeid ja tähtaegasid, samuti lisandusid erandid, mille puhul liginullenergianõuded ei rakendu ning täienes ka energiaarvutuse metoodika ja tõendamine.

Koolitus annab ülevaate nendest hoonete energitõhusust reguleeriva seaduandluse muudatustest, mis jõustusid 2019. aasta 1. ja 21. jaanuarist. Käsitletakse uusi nõudeid ja erandeid ning samuti keskseid arvutusmetoodika muudatusi. Koolitusel tutvustatakse keskseid lahendusi energiatõhususe saavutamiseks, sh. välispiirdetarindite, tehnosüsteemide ja taastuvenergia osas


Sihtrühm: projekteerijad, ehitajad, järelevalve, eksperdid, riigiasutused, energia ettevõtjad, tarnijad, tootjad, energiaaudit 

KOOLITUSE KAVATänapäevased tehnosüsteemid

Nende mõju energiatarbimisele ja liginullenergiahoonete nõuete täitmisele


Liginullenergiahooned

Liginullenergiahoone nõuete tõendamine

Energiatõhususarv (ETA)

Tüüpiline kasutus

KVJ süsteemide osakaal ETA-s


Küte

Tänapäevased küttesüsteemid

Millest sõltub küttesüsteemi võimsus ja energiatarbimine

Erisoojuskadu

Illustreerimine kestuskõveral

Külmasildade mõju

Välispiirete õhulekke mõju

Millal peaks akna all olema küttekeha

Millega arvestada liginullenergiahoone kavandamisel


Ventilatsioon

Tänapäevased ventilatsioonisüsteemid

Millest sõltub ventilatsioonisüsteemi soojusvõimsus ja -energiatarbimine

Millest sõltub ventilatsioonisüsteemi elektrivõimsus ja -energiatarbimine

Millest sõltub ventilatsioonisüsteemi jahutusvõimsus ja -energiatarbimine

Millega arvestada liginullenergiahoone kavandamisel


Jahutus

Tänapäevased jahutussüsteemid

Millest sõltub jahutussüsteemi soojusvõimsus ja -energiatarbimine

Millest sõltub jahutussüsteemi elektrivõimsus ja -energiatarbimine

Millega arvestada liginullenergiahoone kavandamisel

 

Uued (alates 2019.a) tehnosüsteemide nõuded energiatõhusust

käsitlevates määrustes

 

 

Hoonete energiatõhususe direktiiv

Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika alused

Eesti hoonete energiatõhususe regulatsioon

Hoonete energiatõhususe nõuete täiendused

Hoonete energiatõhususe direktiiv - uus sõnastusLiginullenergiahoonete nõuded, maksumus ja tehnilised lahendused

Liginullenergia nõuded – muutused ja rakendumine

Energiatõhususe põhimõisted ja metoodika alused

Mis muutub liginullenergiahoonete ehitamisel

Välispiirdetarindite lahendused ja külmasillad

Õhupidavuse saavutamine ja mõõtmine

Taastuvenergia

Suvine ülekuumenemine

Liginullenergia maksumus ja kuluoptimaalsus

Meetmete kulutõhususe näited

Hoonete näited


 

Küsimused - vastusedToimumiskoht: Tallinn, Peterburi tee 90f, III korrus, ruum 33-3
Registreerimine: 09.30
Seminari kestus: 10.00 - 17.15 (8,3 akad.t.)

Pausid: paus 11.30 - 11.45, lõuna 13.30 - 14.00, paus 15.30 - 15.45HIND: Täishind - 185 €

Püsiklientidele 7% soodustus täishinnast

Hinnale lisandub käibemaks 20%


*Püsikliendiks saavad osalejad, kes al.2007 olid käinud meie koolitustel 10 ja rohkem korda


Osaleja registreerimisel ärge unustage täpsustada tema isikukoodi!


Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistuse, 8,5 TP + 9,07 TP.


Palume osavõtutasu üle kanda Äri-Info Koolituskeskus OÜ arveldusarvele EE042200221068627673 Swedbankis või arveldusarvele EE967700771003645539 LHV pangas. Võib tasuda sularahas enne seminari algust. Osalejate koolitusele mitteilmumisel raha ei tagastata. Loengul osalemise võimatuse korral palume teatada mitte hiljem, kui 3 päeva enne.


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseks ning ei vastuta loengu sisu eest.


Kas teil on küsimusi? Hakkame suhtlema