tel: 60 888 71
(372) 55 529 668
EST  RUS  

*

02.06.2018.a.     kell 10.00 - 17.00

Pöörake tähelepanu, et koolitus toimub laupäeval!


Koolitus annab 5,8 TP

(hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt)


Registreerimine tel.: 60 88 871, 55 529 668, e-mail: educate@ariinfo.ee
TULEOHUTUS - 2018

UUED STANDARDID

Tuletõrje veevarustus

Tööstus- ja laohoonete tuleohutusnõudedSihtrühm: Kutsetunnistuste taotlejad, sh. inseneerid, projekteerijad, ehitajad, turvatehnikud, järelevalve teostajad, ekperdid, vastutavad isikud, tööde tellijad ja hoonete omanikud


KOOLITUSE KAVA


I OSA - Tuletõrje veevarustus (EVS 812-6:2012+A1+A2)


Normiviited

Tuletõrje veevärgi rajamine

Tuletõrjeveevärgi rajamine ühisveevärgi osana

Ühisveevärgi pumpla

Tuletõrjeveevärgi torustikud


Tuletõrjehüdrant, selle paigaldus ja vahemaad

Nõuded kuivale hüdrandile ja selle paigaldamisele

Kuiva hüdrandi kontroll

Päästeauto pumpbaga survestatav tuletõrjehüdrantidega veetorustik

Tehislik veevõtukoht ja kontroll

Torustiku dimensioneerimine ja veevõrgu vajalik rõhk

Tuletõrjehüdrandi veeloovutusvõime hindamine


Looduslikud veekogud ja tuletõrjeveehoidlad

Kustutusvee tagamine

Samaaegsete tinglike tulekahjude arv

Kustutusvee normvooluhulgad ehitiste tulekustutuseks

Kustutusvee normvooluhulgad I-V kasutusviisiga ehitistele

Kustutusvee normvooluhulgad VI ja VII kasutusviisiga ehitistele

Kustutusvee normvooluhulgad põlevmaterjali laoplatsidele

Ehitiseväline tuletõrjeveevärk I kasutusviisi (suvila, aiamaja)

piirkondades tehisliku veevõtukoha baasil


Ehitisesisene tuletõrjeveevärkII OSA - Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutusnõuded

(EVS 812-4:2018)


Normiviited. Tuleohuklassid ja tulekaitsetasemed

Ehitise tuleohutuse määramine

Korruste arvu kohaldamine

Evakuatsioon

Seinte ja lagede sisemised pinnad

Tuletõkkesektsioonide moodustamine

Kandekonstruktsioonide tulepüsivus

Mööndused ühekorruselistele hoonetele


Suitsutõrje


Erinõuded eriotstarbete ruumidele

Tuleohutuse erinõuded plahvatusohtlikes (eriotstarbelistes) ruumides

Värvimisruumid

Akutoitega laotõstukite akude laadimise ruumid

Nõuded tööstuslikele telk-ehitistele

Tuleohutuskujad

Nõuded põllumajandushoonetele

Nõuded garaažidele


Tulekaitsetasemed

Tuletõkkesektsioonide moodustamine

Tuletõkketsoonide piirpindalad ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus

Ühendused teiste ruumidega

Suitsutõrje

Lahtine parkimismajaKüsimused - vastusedSama koolitus toimub ka vene keeles 09.06.2018


Toimumiskoht: Tallinn, Peterburi tee 90f, III korrus, ruum 34-2
Registreerimine: 09.30
Seminari kestus: 10.00 - 17.00 (8 akad.t.)

Pausid: paus 11.30 - 11.45, lõuna 13.15 - 13.45, paus 15.15 - 15.30


HIND: Täishind - 175 €

Püsiklientidele 7% soodustus

Hinnale lisandub käibemaks 20%


*Püsikliendiks saavad osalejad, kes al.2007 olid käinud meie koolitustel 10 ja rohkem korda


Osaleja registreerimisel ärge unustage täpsustada tema isikukoodi!


Osavõtumaks sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause, lõuna, koolitaja teenusi, tunnistuse, 5,8 TP.


Palume osavõtutasu üle kanda Äri-Info OÜ arveldusarvele EE982200221034812072 Swedbankis või arveldusarvele EE923300332501430009 Danskepangas. Võib tasuda sularahas enne seminari algust


* programm on kaitstud autoriõigusega.
Koolitaja jätab endale õigust kuupäeva, päevakorra ja programmi muutmiseksKas teil on küsimusi? Hakkame suhtlema